Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ xã Nhân Mỹ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025

Tin tức, sự kiện  
Đảng bộ xã Nhân Mỹ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025
Trong 2 ngày 13,14/5, Đảng bộ xã Nhân Mỹ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần văn Hạnh – TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã về dự chỉ đạo và chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ qua mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhân Mỹ vẫn nỗ lực vượt qua đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/ người/ năm; giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản đạt 120 tỷ đồng tăng bình quân 5%/ năm chiếm hơn 37% cơ cấu kinh tế; giá trị sản xuất CN-TTCN năm 2020 đạt 75 tỷ đồng tăng bình quân 10,5%. Điểm sáng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp là duy trì có hiệu quả cánh đồng mẫu lớn; sản xuất theo hướng hàng hóa và bao tiêu sản phẩm. Giá trị sản xuất trên 1ha canh tác đạt 160 triệu đồng; Ngành chăn nuôi hướng đến chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển khá. Giá trị thương mại dịch vụ…Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới công tác dân vận, hướng mạnh về cơ sở thôn với các phong trào thi đua "dân vận khéo" gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và xây dựng nông thôn mới.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Nhân Mỹ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 85 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 đạt từ 1% trở xuống, xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025, hàng năm có từ 90% chi bộ đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ, chính quyền đạt hoàn hành tốt nhiệm vụ trở lên. Trên tinh thần dân chủ, đổi mới, Đại hội Đảng bộ xã Nhân Mỹ đã bầu BCH khóa mới gồm 13 đồng chí và đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26.​