Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ xã Phú Phúc huyện Lý Nhân tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin tức, sự kiện  
Đảng bộ xã Phú Phúc huyện Lý Nhân tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025.
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Phú Phúc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đề ra. Nổi bật là cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hơn 5,5%/ năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 ước giảm còn 2,7%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 93%; năm 2019 xã đạt chuẩn NTM…Công tác xây dựng đảng được tăng cường cả về tư tưởng,chính trị và tổ chức, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQ TƯ 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng. Hàng năm, Đảng bộ có trên 82% số chi bộ và hơn 90% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Phú Phúc đề ra 3 khâu đột phá và 15 chỉ tiêu trong công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Theo đó, đến năm 2025 đạt thu nhập bình quân đầu người khoảng 82,6 triệu đồng/ người, không còn hộ nghèo đã trừ đối tượng bảo trợ xã hội và đạt xã NTM kiểu mẫu. Đồng thời phấn đấu hàng năm có số chi bộ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%.  Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.