Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ xã Trần Hưng Đạo huyện Lý Nhân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin tức, sự kiện  
Đảng bộ xã Trần Hưng Đạo huyện Lý Nhân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đảng bộ xã Trần Hưng Đạo huyện Lý Nhân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025.
Xã Trần Hưng Đạo được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Nhân đạo và Nhân Hưng theo NQ số 829 ngày 27/12/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2020. Sau khi sáp nhập đảng bộ xã có 16 chi bộ với 378 đảng viên. Từ khi đi vào hoạt động Đảng bộ xã trần Hưng Đạo đã đoàn kết, thống nhất lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; chỉ đạo thực hiện toàn diện lĩnh vực sản xuất nông nghiệp như hoàn thành gieo trồng lúa và cây màu vụ xuân; phòng chóng dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhất là dịch bệnh H5N6; duy trì các mô hình kinh tế hiệu quả như: nuôi cá lồng trên sông hồng, cá sông trong ao, nuôi bò sữa, bò thịt…Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên và nôi trường, đặc biết là việc giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng khu công nghiệp Thái Hà. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển Đại hội đã biểu quyết và thông qua Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã Trần Hưng Đạo lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu tổng quát : tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và nâng cao đời sống cho nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 82 triệu đồng; không có hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; hàng năm có số chi bộ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%...đạt xã NTM kiểu mẫu. Đại hội đã bầu BCH đảng bộ xã Trần Hưng Đạo lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bấu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025.​