Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách hòa giải viên ở cơ sở

Thông báo  
Danh sách hòa giải viên ở cơ sở
STTTên xã, thị trấnHọ và tênNăm sinhGiới tínhDân tộc
Tổ hòa giải
(ghi rõ địa chỉ)
Trình độ chuyên môn
(nếu có)
Quyết định công nhận làm hòa giải viên
(Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định)
1Nhân MỹĐỗ Văn Nuôi1960NamKinhMỹ Hưng Số 65 ngày 27/11/2023
2Trần Ngọc Văn1957NamKinhMỹ Hưng 
3Nguyễn Thị Đông1959NữKinhMỹ Hưng 
4Vũ Thị Trường1963NữKinhMỹ Hưng 
5Nguyễn Thị Loan1977NữKinhMỹ Hưng 
6Nguyễn Văn Lâm1964NamKinhMỹ Hưng 
7Đỗ Văn Thuấn1970NamKinhMỹ Hưng 
8Trần Văn Minh1959NamKinhMỹ Xuyên Số 66 ngày 27/11/2023
9Trần Văn Đạt1963NamKinhMỹ Xuyên 
10Nguyễn Văn Mạnh1960NamKinhMỹ Xuyên 
11Nguyễn Văn Hạnh1960NamKinhMỹ Xuyên 
12Trần Văn Dần1965NamKinhMỹ Xuyên 
13Nguyễn Hữu Nam1952NamKinhMỹ Xuyên 
14Phạm Thị Ngà1963NữKinhMỹ Xuyên 
15Trần Văn Hiên1966NamKinhMỹ Đà Số 67 ngày 27/11/2023
16Trần Thắng Quang1960NamKinhMỹ Đà 
17Trần Thị Hòa1966NữKinhMỹ Đà 
18Nguyễn Thị Thu1954NữKinhMỹ Đà 
19Trần Thị Lâm1964NữKinhMỹ Đà 
20Trần Thị Hằng1954NữKinhMỹ Đà 
21Trần Ngọc Trịnh1950NamKinhMỹ Đà 
22Đức LýTRẦN NGỌC THẢO1960NamKinhThôn Hội Động 2 Quyết định số 08/QĐ-UBND
 ngày 20/01/2024 của
UBND xã Đức Lý
huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
23LƯƠNG XUÂN HẢI1976NamKinhThôn Hội Động 2 
24NGUYỄN VĂN THẮNG1953NamKinhThôn Hội Động 2 
25TRẦN ĐỨC LỄ1958NamKinhThôn Hội Động 2 
26TRƯƠNG THỊ HINH1966NữKinhThôn Hội Động 2 
27NGUYỄN VĂN ĐỊNH1957NamKinhThôn Hội Động 2 
28NGUYỄN VĂN TỪ1976NamKinhThôn Hội Động 2 
29NGUYỄN VĂN CHUYÊN1958NamKinhThôn Hội Động 
30TRẦN VĂN NAM1968NamKinhThôn Hội Động 
31NGUYỄN THỊ NHẬT1962NữKinhThôn Hội Động 
32NGUYỄN THỊ ĐẠC1968NữKinhThôn Hội Động 
33TRẦN THỊ HUẤN1970NữKinhThôn Hội Động 
34TRẦN VĂN CƯỜNG1958NamKinhThôn Hội Động 
35VŨ ĐỨC THẮNG1973NamKinhThôn Hội Động 
36NGÔ VĂN ĐỒNG1958NamKinhThôn Nội Kiếu 
37NGUYỄN THỊ THIẾT1962NữKinhThôn Nội Kiếu 
38ĐỖ MẠNH TOÀN1965NữKinhThôn Nội Kiếu 
39NGÔ QUANG NGỌC1950NamKinhThôn Nội Kiếu 
40NGÔ THỊ DUNG1969NữKinhThôn Nội Kiếu 
41PHẠM VĂN ĐỘ1950NamKinhThôn Nội KiếuCao đẳng cơ khí
42NGUYỄN THỊ CHIÊN1958NữKinhThôn Nội Kiếu 
43PHẠM VĂN CÔNG1976NamKinhThôn Nội Kiếu 
44NGUYỄN VĂN NAM1965NamKinhThôn Tế CátĐại học Quân sự
45PHẠM VĂN HÙNG1956NamKinhThôn Tế Cát 
46NGUYỄN THỊ CẬY1960NamKinhThôn Tế CátTrung cấp
 hành chính
47NGUYỄN VĂN VỤ1961NamKinhThôn Tế Cát 
48NGUYỄN VĂN HẢO1970NamKinhThôn Tế Cát 
49NGUYỄN MẠNH TẤN1968NamKinhThôn Tế Cát 
50PHẠM THỊ ÉN HOÀI1962NữKinhThôn Tế Cát 
51NGUYỄN ĐÌNH THI1953NamKinhThôn Tế CátTrung cấp
sư phạm
52NGUYỄN THỊ TỈNH1960NữKinhThôn Tế Xuyên BếnCao Đẳng Sư phạm
53LÊ VĂN HIỀN1961NamKinhThôn Tế Xuyên Bến 
54TRẦN QUANG HOÀN1955Nam Thôn Tế Xuyên Bến 
55NGUYỄN VIẾT SÍNH1948Nam Thôn Tế Xuyên BếnTrung cấp sư phạm
56PHÙNG THỊ ĐỊNH1950Nữ Thôn Tế Xuyên Bến 
57NGUYỄN THỊ HIỆU1963Nữ Thôn Tế Xuyên Bến 
58NGUYỄN THỊ HẰNG1963Nữ Thôn Tế Xuyên Bến 
59PHẠM T KIM DUNG1968Nữ Thôn Văn Kênh 
60NGUYỄN VĂN THƯỞNG1966Nam Thôn Văn Kênh 
61NGUYỄN MẠNH ẤM1945Nam Thôn Văn Kênh 
62NGUYỄN MINH TÂM1963Nam Thôn Văn Kênh 
63NGUYỄN THỊ HOÀ1962Nữ Thôn Văn Kênh 
64ĐẶNG THỊ THUÝ1973Nữ Thôn Văn Kênh 
65NGUYỄN HẢI ÂU1963Nam Thôn Văn Kênh 
66TRẦN PHÚC THỌ1961Nam Thôn Ngò BángCĐ Quân sự 
67NGUYỄN PHÚ CƯỜNG1966Nam Thôn Ngò Báng  
68LÊ QUỐC BÌNH1956Nam Thôn Ngò Báng  
69TẠ XUÂN KIỂM1948Nam Thôn Ngò Báng  
70TRẦN THỊ NAM1958Nam Thôn Ngò Báng  
71PHẠM THỊ TOÁN1963Nữ Thôn Ngò Báng  
72NGUYỄN THỊ BÍCH THIỆN1977Nữ Thôn Ngò BángĐH SP MN 
73LÊ THỊ THUẦN 1965Nữ Thôn Ngò BángTrung cấp y 
74Xuân KhêTrương Ngọc Luyện1965NamKinhThượng Châu Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 của UBND xã Xuân Khê
75Trương Văn Thu1962NamKinhThượng Châu 
76Trần Huy Ngần1974NamKinhThượng Châu 
77Trương Văn Quí1963NamKinhThượng Châu 
78Trương Bình Minh1946NamKinhThượng Châu 
79Trương Quốc Phượng1943NamKinhThượng Châu 
80Trương Thị Hẹ1959NữKinhThượng Châu 
81Trần Thị Mây1972NữKinhThượng Châu 
82Trương Thị Nhuần 1945NữKinhThượng Châu 
83Trương Đình Cung1953NamKinhTrung Châu Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 của UBND xã Xuân Khê
84Trương Văn Lân1966NamKinhTrung Châu 
85Trương Cao Khởi1965NamKinhTrung Châu 
86Vũ Văn Việt1980NamKinhTrung Châu 
87Trương Văn Toản1988NamKinhTrung Châu 
88Ngô Ngọc Thiện1949NamKinhTrung Châu 
89Trương Minh Ngọc1958NamKinhTrung Châu 
90Trương Thị Tuất 1963NữKinhTrung Châu 
91Ngô Thị Xuân1966NữKinhTrung Châu 
92Trần Xuân Thuyết1947NamKinhTrung Châu 
93Trần Quang Oanh1958NamKinhLong Châu Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND xã Xuân Khê
94Trương Minh Thọ1963NamKinhLong Châu 
95Trương Văn Toản1976NamKinhLong Châu 
96Trương Văn Dũng1979NamKinhLong Châu 
97Trần Thị Binh 1955NữKinhLong Châu 
98Trương Thị Vòng1954NữKinhLong Châu 
99Trương Văn Kiến1958NamKinhLong Châu 
100Trương Văn Phiều1952NamKinhLong Châu 
101Trương Thị Quyến1964NữKinhĐông ATrung cấp phụ vậnQuyết định số 86/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND xã Xuân Khê
102Trương Văn Cường1970NamKinhĐông A 
103Trương Văn Kiên1990NamKinhĐông A 
104Trương Văn Thắng1968NamKinhĐông A 
105Trương Thị Lựu1956NữKinhĐông A 
106Trương Văn Cốc1958NamKinhĐông A 
107Trần Thị Hoạt 1962NữKinhĐông A 
108Trần Huy Lượng1987NamKinhĐông A 
109Trương Thị Chung1958NữKinhĐông A 
110Ngô Quốc Việt1947NamKinhĐông A 
111Ngô Ngọc Quyết1966NamKinhLưỡng Xuyên Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 của UBND xã Xuân Khê
112Trần Xuân Hòe1966NamKinhLưỡng Xuyên 
113Ngô Xuân Kiên1972NamKinhLưỡng Xuyên 
114Ngô Văn Long1996NamKinhLưỡng Xuyên 
115Ngô Bá Quán1948NamKinhLưỡng Xuyên 
116Trần Huy Trường1970NamKinhLưỡng Xuyên 
117Ngô Thị Tươi1972NữKinhLưỡng Xuyên 
118Trương Quang Chính1961NamKinhLưỡng Xuyên 
119Ngô Thị Mai1957NữKinhLưỡng Xuyên 
120Nhân BìnhNguyễn Văn Tám NamKinhThôn Nha Tiến Quyết định số 08/QĐ-UBND
 ngày 12/01/2024 của
UBND xã Nhân Bình,
huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
121Nguyễn Hải Đăng NamKinhThôn Nha Tiến 
122Đoàn Văn Bộ NamKinhThôn Nha Tiến 
123Cù Huy Huấn NamKinhThôn Nha Tiến 
124Lê Thị Nhàn NữKinhThôn Nha Tiến 
125Phạm Thị Tân NữKinhThôn Nha Tiến 
126Cao Văn Dũng NamKinhThôn Lại Khê 
127Nguyễn Lê Huy NamKinhThôn Lại Khê 
128Nguyễn Văn Huy NamKinhThôn Lại Khê 
129Cao Thị Quyên NữKinhThôn Lại Khê 
130Lưu Thị Tậy NữKinhThôn Lại Khê 
131Cao Thị Định NữKinhThôn Lại Khê 
132Lê Quang Đóa NamKinhThôn Đồng Nhuệ 
133Nguyễn Văn Chính NamKinhThôn Đồng Nhuệ 
134Nguyễn Văn Yên NamKinhThôn Đồng Nhuệ 
135Nguyễn Thị Sậy NữKinhThôn Đồng Nhuệ 
136Nguyễn Thị Lượng NữKinhThôn Đồng Nhuệ 
137Nguyễn Văn Hiếu NamKinhThôn Đồng Nhuệ 
138Hà Ngọc Đệ NamKinhThôn Vạn Tiến 
139Nguyễn Văn Tuất NamKinhThôn Vạn Tiến 
140Cao Thị Thuyết NữKinhThôn Vạn Tiến 
141Nguyễn Xuân Thiêm NamKinhThôn Vạn Tiến 
142Nguyễn Thị Trình NữKinhThôn Vạn Tiến 
143Nguyễn Hữu Hưng NamKinhThôn Vạn Tiến 
144Nguyễn Văn Chinh NamKinhThôn Vạn Đại 
145Trần Trọng Sơn NamKinhThôn Vạn Đại 
146Nguyễn Minh Hoài NamKinhThôn Vạn Đại 
147Cao Xuân Nở  NamKinhThôn Vạn Đại 
148Nguyễn Văn Phú NamKinhThôn Vạn Đại 
149Nguyễn Thị Dương NữKinhThôn Vạn Đại 
150Nhân ChínhNguyễn Đức Thành1987NamKinhThôn 1ĐH luậtQĐ Số 76 ngày 10/11/2023
151Ngô Cao Cường1985NamKinhThôn 1TC Y
152Nguyễn Hữu Chi1950NamKinhThôn 1Cử nhân
153Nguyễn Văn Tuấn1966NamKinhThôn 1Không
154Ngô Thức Cảnh1963NamKinhThôn 1CĐLL
155Nguyễn Thanh Sơn1952NamKinhThôn 1ĐH luật
156Ngô Xuân Đệ1951NamKinhThôn 1Không
157Nguyễn Văn Lâm1954NamKinhThôn 1SCLL
158Nguyễn Văn Lãm1954NamKinhThôn 1SCLL
159Bùi Văn Nhiên1982NamKinhThôn 2KhôngQĐ Số 77 ngày 10/11/2023
160Nguyễn Văn Minh1966NamKinhThôn 2TCKT
161Nguyễn Thị Thao1976NữKinhThôn 2Không
162Nguyễn Thị Mai1965NữKinhThôn 2Không
163Nguyễn Thị Tuyết1953NữKinhThôn 2Không
164Nguyễn Văn Thiện1954NamKinhThôn 2TC
165Nguyễn Văn Vóc1955NamKinhThôn 2TC
166Nguyễn Văn Liễu1953NamKinhThôn 2Không
167Trần Thị Nhài1991NữKinhThôn 2Đại học
168Phạm Thị Thu Hà1981NữKinhThôn 3Sơ cấpQĐ Số 78 ngày 10/11/2023
169Phạm Phú Hình1972NamKinhThôn 3Không
170Trần Thị Đăng1962NữKinhThôn 3Không
171Trần Văn Thanh1954NamKinhThôn 3Không
172Nguyễn Văn Thược1957NamKinhThôn 3Không
173Trần Thị Miêng1963NữKinhThôn 3Trung cấp
174Nguyễn Thị Vinh1978NữKinhThôn 3Không
175Trần Thị Chính1960NữKinhThôn 3Không
176Nguyễn Thị Thu1964NữKinhThôn 3Không
177Phạm Thị1967NữKinhThôn 4KhôngQĐ Số 79 ngày 10/11/2023
178Nguyễn Hồng Sơn1999NamKinhThôn 4Không
179Nguyễn Tiến Được1951NamKinhThôn 4Không
180Nguyễn Văn Đạt1993NamKinhThôn 4Không
181Nguyễn Thị Kiên1963NữKinhThôn 4Không
182Trần Thị Yến1963NữKinhThôn 4Không
183Đặng Hữu Đoàn1996NamKinhThôn 4Không
184Nguyễn Văn Huyền1950NamKinhThôn 4Không
185Phạm Văn Bích1957NamKinhThôn 4Không
186Nguyễn Xuân Thưa1952NamKinhThôn 5TCTCQĐ Số 80 ngày 10/11/2023
187Nguyễn Mạnh Hùng1978NamKinhThôn 5TC điện
188Nguyễn Tiến Thắng1975NamKinhThôn 5Không
189Trần Thị Dần1950NữKinhThôn 5Không
190Trần Thị Hiền1976NữKinhThôn 5Không
191Trần Thị Dương1966NữKinhThôn 5Không
192Trần Kim Động1942NamKinhThôn 5Không
193Nguyễn Mạnh Điền1942NamKinhThôn 5Không
194Nguyễn Thị Nhâm1948NữKinhThôn 5Không
195Trần Thị Thanh1989NữKinhTCKhôngQĐ Số 81 ngày 10/11/2023
196Nguyễn Ngọc Dũng1993NamKinhCĐQSKhông
197Lâm Thị Đào1952NữKinhTCKhông
198Nguyễn Văn Tuấn1960NamKinhThôn 6Không
199Nguyễn Quốc Bình1969NamKinhThôn 6Không
200Nguyễn Thị Tình1968NữKinhThôn 6Không
201Trần Văn Long1966NamKinhThôn 6Không
202Nguyễn Ngọc Trại1945NamKinhCĐQSKhông
203Trần Văn Long1967NamKinhThôn 6Không
204Phú PhúcTRẦN VĂN QUANG1960NamKinhThôn Thanh Nga Quyết định số 01/QĐ-UBND
 ngày 12/01/2024 của
UBND xã Phú Phúc
huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
205TRẦN THÁI HÙNG1979NamKinhThôn Thanh Nga 
206TRẦN VĂN KỲ1963NamKinhThôn Thanh Nga 
207TRẦN HỮU HOÁ1958NamKinhThôn Thanh Nga 
208TRẦN THỊ HUYẾN1967NữKinhThôn Thanh Nga 
209NGÔ VĂN THANH1961NamKinhThôn Thanh Nga 
210ĐỖ THỊ GIANG1979NữKinhThôn Lý NộiĐại học Luật
211TRẦN VĂN NAM1979NamKinhThôn Lý Nội 
212TRẦN VĂN NAM1989NamKinhThôn Lý Nội 
213TRẦN VĂN THÀ1932NamKinhThôn Lý Nội 
214TRẦN THỊ DUNG1955NữKinhThôn Lý Nội 
215TRẦN THỊ SON1970NữKinhThôn Lý Nội 
216TRẦN THÀNH CÔNG1958NamKinhThôn Lý Nhân 
217TRẦN TRUNG HIẾU1980NamKinhThôn Lý Nhân 
218NGUYỄN HỮU CẢNH1978NamKinhThôn Lý Nhân 
219TRẦN QUANG LỢI1950NamKinhThôn Lý Nhân 
220TRẦN THỊ VÂN1956NữKinhThôn Lý Nhân 
221TRẦN VĂN VIỆT1965NamKinhThôn Lý Nhân 
222ĐỖ ĐÌNH SỔ1969NamKinhThôn Phúc Mãn 
223PHẠM ĐÌNH HUY1985NamKinhThôn Phúc MãnCao đẳng cơ khí
224TRẦN VĂN ĐIỆN1958NamKinhThôn Phúc Mãn 
225TRẦN VĂN TAM1950NamKinhThôn Phúc Mãn 
226TRẦN THỊ TÌNH1961NữKinhThôn Phúc Mãn 
227ĐỖ ĐÌNH THÂN1956NamKinhThôn Phúc Mãn 
228LÊ PHÚ HIỆP1953NamKinhThôn Duyên HàTrung cấp
 hành chính
229LÊ VĂN NAM1965NamKinhThôn Duyên Hà 
230NGUYỄN CAO PHI1970NamKinhThôn Duyên Hà 
231LÊ PHÚ HẢI1947NamKinhThôn Duyên Hà 
232NGUYỄN THỊ HIỀN1964NữKinhThôn Duyên Hà 
233TRẦN KIÊN QUYẾT1963NamKinhThôn Duyên HàTrung cấp
quân sự
234TRẦN VĂN QUYẾN1975NamKinhThôn Phú Cốc 
235TRẦN VĂN HÀ1957NamKinhThôn Phú Cốc 
236TRẦN THANH SƠN1947NamKinhThôn Phú Cốc 
237LƯƠNG THỊ VÂN1963NữKinhThôn Phú Cốc 
238PHẠM NGỌC TÚ1972NamKinhThôn Phú Cốc 
239Bắc Lý1. Ông Nguyễn Văn Quỳnh          1960NamKinhThôn 1Chươngtrung cấpSố: 13/QĐ-UBND ngày 29/01/2024
2402. Bà Trương Thị Thu1962NữKinhThôn 1Chương 
2413. Ông Trương Thị Toàn1965NữKinhThôn 1Chương 
2424. Ông Phạm Văn Dự1992NamKinhThôn 1Chương 
2435. Bà Trương Thị Dư         1955NữKinhThôn 1Chương 
2446. Bà Vũ Thị Hiền     1968NữKinhThôn 1Chương 
2457. Ông Trương Quang Uy1955NamKinhThôn 1Chương 
2468. Ông Nguyễn Văn Lân1951NamKinhThôn 1Chương 
2471. Bà Trương Thị Dung                1965NữKinhThôn 2 ChươngTrung cấpQuyết định Số: 14  /QĐ-UBND ngày 29/01/2024
2482. Ông Trương Văn Đẩu               NamKinhThôn 2 Chương 
2493. Ông Trần Văn Minh1955NamKinhThôn 2 Chương 
2504. Bà Trần Thị Tuyết1961NữKinhThôn 2 Chương 
2515. Ông Trương Văn Huệ1966NamKinhThôn 2 Chương 
2526. Bà Nguyễn Thị Lân195NữKinhThôn 2 Chương 
2537. Bà Đào Thị Thêu1965NữKinhThôn 2 Chương 
2548. Bà Trương Thị Ánh1975NữKinhThôn 2 Chương 
2559. Ông Trương Văn Thiềm 1954NamKinhThôn 2 Chương 
2561. Ông Đoàn Ngọc Chuyên          1953NamKinhThôn Yên Trạch Số: 15 /QĐ-UBND ngày 29/01/2024
2572. Ông Đỗ Văn Ảnh1979NamKinhThôn Yên Trạch 
2583. Ông Phạm Văn Phương1976NamKinhThôn Yên Trạch 
2594. Ông Phạm Xuân Thước1952NamKinhThôn Yên TrạchCao đẳng
2605. Ông Đỗ Văn Huấn1962NamKinhThôn Yên Trạch 
2616. Bà Đỗ Thị Ngạn1960NữKinhThôn Yên Trạch 
2627. Bà Nguyễn Thị Lan1958NữKinhThôn Yên Trạch 
2638. Ông Đoàn Văn Phú1966NamKinhThôn Yên Trạch 
2649. Ông Đỗ Văn Thái1951NamKinhThôn Yên TrạchTrung cấp
26510. Bà Nguyễn Thị Hường1959NữKinhThôn Yên Trạch 
2661. Ông Nguyễn Văn Tính             1962NamKinhThôn Quang Ốc Số: 16  /QĐ-UBND ngày 29/01/2024
2672. Ông  Lương Văn Hữu              1993NamKinhThôn Quang ỐcCao đẳng
2683. Ông Nguyễn Kiều Hưng1986NamKinhThôn Quang Ốc 
2694. Ông Nguyễn Xuân Huỳnh1957NamKinhThôn Quang Ốc 
2705. Ông Trần Quang Khải1958NamKinhThôn Quang Ốc 
2716. Bà Kim Thị Liễu1960NữKinhThôn Quang Ốc 
2727. Ông Nguyễn Văn Bâng1947NamKinhThôn Quang Ốc 
2738. Ông Nguyễn Tiến Thành1978NamKinhThôn Quang Ốc 
2741. Ông Nguyễn Văn Sừ                1966NamKinhThôn Nội Đọ Số: 17 /QĐ-UBND ngày 29/01/2024
2752. Bà Dương Thị Biên                  1984NữKinhThôn Nội Đọ 
2763. Ông Nguyễn Văn Đạt1954NamKinhThôn Nội ĐọCao đẳng
2774. Bà Nguyễn Thị Tư1959NữKinhThôn Nội Đọ 
2785. Bà Phạm Thị Thúy Hằng         1965NữKinhThôn Nội ĐọCao đẳng
2796. Bà Phạm Thị Tĩnh1973NữKinhThôn Nội Đọ 
2807. Ông Nguyễn Đức Kiên1974NamKinhThôn Nội Đọ 
2818. Ông Lưu Xuân Canh1957NamKinhThôn Nội Đọ 
2829. Ông Trần Hải Triều                  1966NamKinhThôn Nội Đọ 
28310. Ông Trần Văn Cơ                   1965NamKinhThôn Nội Đọ 
2841. Ông Trương Minh Thúy1958NamKinhThôn Ngô HànTrung cấpSố: 18  /QĐ-UBND ngày 29/01/2024
2852. Ông Trần Khánh Thiện            1962NamKinhThôn Ngô HànTrung cấp
2863. Nguyễn Văn Đường                 1963NamKinhThôn Ngô HànCao đẳng
2874. Ông Đặng Văn Thỏa1959NamKinhThôn Ngô HànCao đẳng
2885. Bà Đặng Thị Út1969NữKinhThôn Ngô Hàn 
2896. Bà Trần Thị Tươi1962NữKinhThôn Ngô Hàn 
2907. Ông Trương Quang Hợp  1958NamKinhThôn Ngô HànCao đẳng
2918. Ông Trương Văn Quang          1961NamKinhThôn Ngô Hàn 
2929. Bà Phạm Thị Xuân            1963NữKinhThôn Ngô Hàn 
29310. Ông Nguyễn Văn Phúc1962NamKinhThôn Ngô Hàn 
29411. Ông Trương Văn Khu             1976NamKinhThôn Ngô Hàn 
2951. Ông Bùi Văn Hưng                  1962NamKinhThôn Cao Chàng Số: 19  /QĐ-UBND ngày 29/01/2024
2962. Bà Trần Thị Nhài                     1969NữKinhThôn Cao Chàng 
2973. Ông Trần Văn Thụ1943NamKinhThôn Cao Chàng 
2984. Ông Nguyễn Thanh Huệ1977NamKinhThôn Cao Chàng 
2995. Bà Nguyễn Thị Lý1966NữKinhThôn Cao Chàng 
3006. Bà Nguyễn Thị Tám1962NữKinhThôn Cao Chàng 
3017. Ông Nguyễn Văn Quý1988NamKinhThôn Cao Chàng 
3028. Ông Nguyễn Mạnh Tuân1963NamKinhThôn Cao Chàng 
3039. Trần Văn Chiến                        1957NamKinhThôn Cao Chàng 
30410. Ông Nguyễn Quốc Ân           1965NamKinhThôn Cao Chàng 
3051. Ông Lê Văn Thịnh1964NamKinhThôn Cầu KhôngCao đẳngSố: 20 /QĐ-UBND ngày 29/01/2024
3062. Ông Nguyễn Đình Đức1966NamKinhThôn Cầu Không 
3073. Bà: Hà Thị Kim Oanh1958NữKinhThôn Cầu KhôngCao đẳng
3084. Ông Nguyễn Văn Tám1957NamKinhThôn Cầu KhôngTrung cấp
3095. Ông Phạm Hồng Sinh1946NamKinhThôn Cầu Không 
3107. Bà Phạm Thị Miền1955NữKinhThôn Cầu Không 
3118. Ông Nguyễn Ngọc Hưng1966NamKinhThôn Cầu Không 
3129. Bà Nguyễn Thị Sao1962NữKinhThôn Cầu Không 
31310. Bà Nguyễn Thị Ngọc1964NữKinhThôn Cầu Không 
31411. Ông Nguyễn Hồng Thảo1986NamKinhThôn Cầu Không 
31512. Ông Phạm Văn Tính1965NamKinhThôn Cầu Không 
31613. Ông Nguyễn Văn Thu1969NamKinhThôn Cầu Không 
3171. Ông Trương Hữu Ninh             1976NamKinhThôn Nội Rối Số: 21 /QĐ-UBND ngày 29/01/2024
3182. Ông Trương Vũ Hòa               1981NamKinhThôn Nội RốiCao đẳng
3193.Ông    Cao Văn Đích              1958NamKinhThôn Nội Rối 
3204. Bà Cao Thị Bình 1954NữKinhThôn Nội Rối 
3215. Ông Cao Duy Thật1946NamKinhThôn Nội Rối 
3226. Ông Trương Văn Cửu1962NamKinhThôn Nội Rối 
3237. Ông Cao Văn Quyết                 1977NamKinhThôn Nội Rối 
3248. Ông Cao kim Thuyết                1962NamKinhThôn Nội Rối 
325Công Lý Lê Huy Vĩ1972NamKinhVương Bá QĐ số 77, ngày 11/4/2024
326 Nguyễn Đắc Thăng1992NamKinhVương Bá 
327 Bùi Thanh Liêm1948NamKinhVương Bá 
328 Lê Huy Hùng1949NamKinhVương Bá 
329  Nguyễn Đắc Đông1951NamKinhVương Bá 
330 Nguyễn Thị Bược1955NữKinhVương Bá 
331Nguyễn Văn Vân1962NamKinhVương Bá 
332 Nguyễn Đình Chuyền1952NamKinhVương Bá 
333 Nguyễn Thị Sản1949NữKinhVương Bá 
334Lê Đức Vang1948NamKinhĐồng Tân QĐ số 71, ngày 11/4/2024
335 Lê Đức Phê1962NamKinhĐồng Tân 
336 Nguyễn Đình Nhỡ1945NamKinhĐồng Tân 
337 Lê Công Dũng1957NamKinhĐồng Tân 
338 Nguyễn Thị Phấn1957NữKinhĐồng Tân 
339Lê Thị Thúy1998NữKinhĐồng Tân 
340Trần Thị Hường1957NữKinhĐồng Tân 
341Nguyễn Thị Oanh1955NữKinhĐồng Tân 
342 Lê Văn Quý1953NamKinhĐồng Tân 
343 Nguyễn Tiến Phượng1962NamKinhThống Nhất QĐ số 75, ngày 11/4/2024
344Nguyễn Thế Hưng1990NamKinhThống Nhất 
345Nguyễn Văn Khoa1950NamKinhThống Nhất 
346 Nguyễn Văn Toanh1955NamKinhThống Nhất 
347 Nguyễn Thị Nam1963NữKinhThống Nhất 
348Nguyễn Thị Thu Uyên2003NữKinhThống Nhất 
349 Nguyễn Đình Quy1980NamKinhThống Nhất 
350 Nguyễn Trọng Thương1958NamKinhThống Nhất 
351 Nguyễn Thị Vinh1958NữKinhThống Nhất 
352 Nguyễn Văn Lam1967NamKinhCát Vinh QĐ số 70, ngày 11/4/2024
353 Nguyễn Tiến Thuấn1968NamKinhCát Vinh 
354 Trần Thị Đông1962NữKinhCát Vinh 
355 Nguyễn Tiến Tuân1963NamKinhCát Vinh 
356Trần Thị Nhuần1955NữKinhCát Vinh 
357 Trần Hữu Thái1968NamKinhCát Vinh 
358Trần Thị Lục1971NữKinhCát Vinh 
359Nguyễn Văn Quynh1958NamKinhCát Vinh 
360Nguyễn Thị Vấn1950NữKinhCát Vinh 
361 Nguyễn Trọng Toan1964NamKinhCát Vinh 
362 Nguyễn Đình Mạnh1973NamKinhCát Vinh 
363 Nguyễn Trọng Mùi       1955NamKinhBình Tân QĐ số 69, ngày 11/4/2024
364 Nguyễn Văn Toàn        1975NamKinhBình Tân 
365Đỗ Thanh Lâm       1946NamKinhBình Tân 
366Trần Khánh Toàn1984NamKinhBình Tân 
367 Bùi Thanh Tịnh1956NamKinhBình Tân 
368Nguyễn Thị Hải             1952NữKinhBình Tân 
369 Nguyễn Văn Hiếu     2002NamKinhBình Tân 
370 Nguyễn Thị Hường1981NữKinhBình Tân 
371 Nguyễn Thị Khuê1959NữKinhBình Tân 
372Nguyễn Văn Hiệp1963NamKinhBình Tân 
373Đỗ Văn Hợp1965NamKinhBình Tân 
374Trần Đức Khu1960NamKinhTrung Tiến QĐ số 76, ngày 11/4/2024
375Nguyễn Xuân Khang1960NamKinhTrung Tiến 
376 Phạm Hữu Thay1937NamKinhTrung Tiến 
377 Lê Đức Tín1947NamKinhTrung Tiến 
378 Đỗ Thị Lanh1966NữKinhTrung Tiến 
379 Đào Thị Trường1947NữKinhTrung Tiến 
380 Phạm Hữu Yến1959NamKinhTrung Tiến 
381 Nguyễn Thị Sợi1960NữKinhTrung Tiến 
382Từ Văn Thủy1977NamKinhThôn 1 Phú Đa QĐ số 72, ngày 11/4/2024
383Nguyễn Thị Phương1962NữKinhThôn 1 Phú Đa 
384 Tạ Văn Vịnh1955NamKinhThôn 1 Phú Đa 
385 Đỗ Văn Hùng1960NamKinhThôn 1 Phú Đa 
386Nguyễn Thị Là1966NữKinhThôn 1 Phú Đa 
387Từ Văn Sơn1985NamKinhThôn 1 Phú Đa 
388Nguyễn Văn Quy1959NamKinhThôn 1 Phú Đa 
389Tạ Thị Thu Hường1989NữKinhThôn 1 Phú Đa 
390 Trần Xuân Mý1959NamKinhThôn 1 Phú Đa 
391Nguyễn Văn Hải1986NamKinhThôn 2 Phú Đa QĐ số 73, ngày 11/4/2024
392Đỗ Tiến Toãn1962NamKinhThôn 2 Phú Đa 
393Tạ Quang Ưng1954NamKinhThôn 2 Phú Đa 
394 Nguyễn Văn Nam1985NamKinhThôn 2 Phú Đa 
395Nguyễn Trọng Lẫy1953NamKinhThôn 2 Phú Đa 
396Đoàn Kim Hạnh1962NữKinhThôn 2 Phú Đa 
397Tạ Quang Trượng1948NamKinhThôn 2 Phú Đa 
398Đỗ Công Tư1958NamKinhThôn 2 Phú Đa 
399Nguyễn Văn Tiến1970NamKinhThôn 2 Phú Đa 
400 Nguyễn Văn Miễn1950NamKinhThôn 2 Phú Đa 
401 Tạ Quang Hợp            1964NamKinhThôn 3 Phú Đa QĐ số 74, ngày 11/4/2024
402 Bùi Cương Quyết1952NamKinhThôn 3 Phú Đa 
403Nguyễn Văn Vọng       1942NamKinhThôn 3 Phú Đa 
404Tạ Văn Na                 1964NamKinhThôn 3 Phú Đa 
405Tạ Thị Huyền         1984NữKinhThôn 3 Phú Đa 
406Hoàng Thị Hồng Thủy  1992NữKinhThôn 3 Phú Đa 
407Tạ Quang Thuấn          1954NamKinhThôn 3 Phú Đa 
408Tạ Thị Ngọc1978NữKinhThôn 3 Phú Đa 
409Trần Thị Nhu1955NữKinhThôn 3 Phú Đa 
410Tiến ThắngBà Trần Thị Nhung NữKinhThôn 1 Quyết định
số 169-QĐ/UBND
ngày 24/11/2023
411 Ông Trần Quang Dũng NamKinhThôn 1 
412Ông Trần Văn Hạnh NamKinhThôn 1 
413Ông Nguyễn Trọng Nho NamKinhThôn 1 
414Bà Trần Thị Nhụ NữKinhThôn 1 
415 Bà Lê Thị Chanh NữKinhThôn 1 
416Ông Nguyễn Văn Thu NamKinhThôn 1 
417Ông Trần Lý Tài NamKinhThôn 1 
418Ông Trần Thái Học NamKinhThôn 1 
419 Ông Trần Trọng Tấn NamKinhThôn 1 
420 Ông Lê Thành Phong NamKinhThôn 2 Quyết định
số 170-QĐ/UBND
ngày 24/11/2023
421 Ông Trần Trọng Sơn NamKinhThôn 2 
422Ông Nguyễn Trọng Lương NamKinhThôn 2 
423 Bà Trần Thị Hệ NamKinhThôn 2 
424 Ông Trần Duy Tam NamKinhThôn 2 
425Ông Trần Kim Vĩnh NamKinhThôn 2 
426Ông Nguyễn Trọng Lâm NamKinhThôn 2 
427Trần Minh Quang NamKinhThôn 2 
428 Ông Trần Quang Thìn NamKinhThôn 3 Quyết định
số 171-QĐ/UBND
ngày 24/11/2023
429 Ông Trần Hán Bảo NamKinhThôn 3 
430 Ông Trần Sỹ Dược NamKinhThôn 3 
431 Ông Trần Bá Vinh NamKinhThôn 3 
432 Bà Trần Thị Hạnh NamKinhThôn 3 
433Ông Nguyễn Xuân Bách NamKinhThôn 3 
434 Ông Trần Đức Vinh NamKinhThôn 3 
435 Ông Trần Văn  Lộc NamKinhThôn 4 Quyết định
số 13 -QĐ/UBND
ngày 27/03/2023
436 Ông Trần Hữu Tam NamKinhThôn 4 
437 Ông Trần Hữu Thắng NamKinhThôn 4 
438 Ông Trần Hán Trường NamKinhThôn 4 
439 Bà Trần Thị Loan NữKinhThôn 4 
440Trần Hán Tài NamKinhThôn 4 
441 Ông Trần Hán Hùng NamKinhThôn 4 
442 Ông Trần Xuân Thủy NamKinhThôn 5 Quyết định
số 172-QĐ/UBND
ngày 24/11/2023
443 Ông Trần Hữu Cường NamKinhThôn 5 
444 Ông Trần Sỹ Muộn NamKinhThôn 5 
445 Ông Trần Văn Tới NamKinhThôn 5 
446 Bà Trần Thị Thiết NữKinhThôn 5 
447Ông Trần Quang Nguyên NamKinhThôn 5 
448 Ông Trần Quang Thức NamKinhThôn 5 
449 Ông Trần Trung Cấp NamKinhThôn 6 Quyết định
số 173-QĐ/UBND
ngày 24/11/2023
450 Ông Trần Xuân Thiết NamKinhThôn 6 
451 Ông Trần Hán Tính NamKinhThôn 6 
452 Ông Trần Ngọc Tuấn NamKinhThôn 6 
453Ông Trần Văn Hậu NamKinhThôn 6 
454 Bà Nguyễn Thị Hiền NữKinhThôn 6 
455Bà Trần Thị Hồng Nhung NữKinhThôn 6 
456Ông Lê Kính NamKinhThôn 6 
457Ông Trần Văn Phòng NamKinhThôn 6 
458 Bà Trần Thị Định NữKinhThôn 6 
459 Ông Lê Văn Trì NamKinhThôn 7 Quyết định
số 174-QĐ/UBND
ngày 24/11/2023
460 Ông Trần Văn Hoàn NamKinhThôn 7 
461 Ông Trần Quang Hải NamKinhThôn 7 
462 Ông Trần Ngọc Đông NamKinhThôn 7 
463 Ông Trần Văn Bình NamKinhThôn 7 
464 Ông Trần Hoàng Hiệp NamKinhThôn 7 
465Ông Trần Quang Dũng NamKinhThôn 7 
466Ông Trần Quang Hinh NamKinhThôn 7 
467Bà Trần Thị Hoan NữKinhThôn 7 
468Chính LýNguyễn Đăng Khoa NamKinhThôn 1 Quyết định
số 71-QĐ/UBND
ngày 24/11/2023
469Nguyễn Đức Phán NamKinhThôn 1 
470Đỗ Văn Ngữ NamKinhThôn 1 
471Nguyễn Đức Trị NamKinhThôn 1 
472Nguyễn Ngọc Chiến NamKinhThôn 1 
473Nguyễn Đình Chiến NamKinhThôn 1 
474Nguyễn Thị Côi NamKinhThôn 1 
475Nguyễn Ngọc Sơn NamKinhThôn 1 
476Nguyễn Thị Hoa NữKinhThôn 2 
477Phạm Văn Quyết NamKinhThôn 2 Quyết định
số 72-QĐ/UBND
ngày 24/11/2023
478Nguyễn Ngọc Mai NamKinhThôn 2 
479Lê Huy Thuận NamKinhThôn 2 
480Nguyễn Tiến Sinh NamKinhThôn 2 
481Nguyễn Thị Ngoan NamKinhThôn 2 
482Nguyễn Thị Quyên NamKinhThôn 2 
483Phạm Thị Lựu NamKinhThôn 2 
484Nguyễn Ngọc Sơn NamKinhThôn 2 
485Hoàng Thị Lự NamKinhThôn 3 Quyết định
số 73-QĐ/UBND
ngày 24/11/2023
486Nguyễn Đức Thạo NamKinhThôn 3 
487Trần Thị Thanh Tâm NữKinhThôn 3 
488Hoàng Tiến Quân NamKinhThôn 3 
489Đỗ Văn Đạc NamKinhThôn 3 
490Lê Thị Bích Liên NamKinhThôn 3 
491Nguyễn Văn Đổi NamKinhThôn 3 
492Nguyễn Thị Hạnh NữKinhThôn 3 Quyết định
số 74 -QĐ/UBND
ngày 24/03/2023
493Nguyễn Xuân Tiến NamKinhThôn 3 
494Phạm Hồng Quân NamKinhThôn 4 
495Trần Xuân Tình NamKinhThôn 4 
496Nguyễn Văn Hưng NữKinhThôn 4 
497Nguyễn Thị Loan NữKinhThôn 4 
498Nguyễn Thị Thơm NamKinhThôn 4 
499Đỗ Văn Thông NamKinhThôn 4 Quyết định
số 75-QĐ/UBND
ngày 24/11/2023
500Phạm Văn Cường NamKinhThôn 4 
501Đỗ Văn Thơ NamKinhThôn 4 
502Nguyễn Văn Lãm NamKinhThôn 4 
503Bùi Thị Huyền NữKinhThôn 5 
504Nguyễn Đức Mão NamKinhThôn 5 
505Trần Thị Liễu NữKinhThôn 5 
506Nguyễn Văn Doanh NamKinhThôn 5 
507Nguyễn Thị Hường NamKinhThôn 5 Quyết định
số 76-QĐ/UBND
ngày 24/11/2023
508Nguyễn Ngọc Khoa NamKinhThôn 5 
509Trần Văn Bình NamKinhThôn 5 
510Lê Thị Hiền NữKinhThôn 6 
511Lê Thị  Hương NữKinhThôn 6 
512Nguyễn Văn Quyết NamKinhThôn 6 
513Phạm Thị Mai NữKinhThôn 6 
514Nguyễn Thanh Hải NamKinhThôn 6 
515Nguyễn Thị Vui NữKinhThôn 6 
516Nguyễn Thị Hồng Dụng NữKinhThôn 6 
517Trần Thị Hồng Toan NữKinhThôn 7 Quyết định
số 77-QĐ/UBND
ngày 24/11/2023
518Hoàng Văn Liệu NamKinhThôn 7 
519Đỗ Thùy Dương NamKinhThôn 7 
520Hoàng Văn Vinh NamKinhThôn 7 
521Bùi Thị Hồng Luyến NamKinhThôn 7 
522Trần Mạnh Hảo NamKinhThôn 7 
523Đỗ Văn Hinh NamKinhThôn 7 
524Đỗ Mạnh Hùng NamKinhThôn 8 Quyết định
số 78-QĐ/UBND
ngày 24/11/2023
525Phạm Anh Tuấn NamKinhThôn 8 
526Trần Đình Dân NamKinhThôn 8 
527Nguyễn Thị Dẫn NữKinhThôn 8 
528Trần Văn Nam NamKinhThôn 8 
529Hoàng Văn Chiến NamKinhThôn 8 
530Nguyễn Thị Mai NữKinhThôn 8 
531Xã Trần Hưng ĐạoPhạm Thị Hằng1973 Nữ  Kinh Thôn Hoàng Xuyên Số: 57  Ngày 30/11/2023
532Nguyễn Thị Bích Liên1972 Nữ  Kinh Thôn Hoàng Xuyên 
533Bùi Thị Mỹ Ngọc1991 Nữ  Kinh Thôn Hoàng Xuyên 
534Trần Thị Hiền1995 Nữ  Kinh Thôn Hoàng Xuyên 
535Trần Thị Tân1961 Nữ  Kinh Thôn Hoàng Xuyên 
536Đoàn Ngọc Năm1955 Nam  Kinh Thôn Hoàng Xuyên 
537Nguyễn Thanh Hải1952 Nam  Kinh Thôn Hoàng Xuyên 
538Nguyễn Đăng Tùng1970 Nam  Kinh Thôn Hoàng Xuyên 
539Phạm Thanh Hải1969 Nam  Kinh Thôn Trần Thương 
540Phạm Thị Thu Hương1977 Nữ  Kinh Thôn Trần Thương 
541Ngô Thị An1956 Nữ  Kinh Thôn Trần Thương 
542Kiều Văn Vỵ1984 Nam  Kinh Thôn Trần Thương 
543Trần Thị Chung1955 Nữ  Kinh Thôn Trần Thương 
544Nguyễn Văn Thành1962 Nam  Kinh Thôn Trần Thương 
545Nguyễn Văn Thuận1974 Nam  Kinh Thôn Trần Thương 
546Trần Đức Tỵ1967 Nam  Kinh Thôn Trác Nội 
547Vũ Thị Hằng1977 Nữ  Kinh Thôn Trác Nội 
548Phan Văn Hiếu1998 Nam  Kinh Thôn Trác Nội 
549Phan Thị Lượt1968 Nữ  Kinh Thôn Trác Nội 
550Kiều Thị Tươi1988 Nữ  Kinh Thôn Trác Nội 
551Trần Văn Tôn1948 Nam  Kinh Thôn Trác Nội 
552Phan Thế Hưng1953 Nam  Kinh Thôn Trác Nội 
553Phan Văn Sĩ1968 Nam  Kinh Thôn Trác Nội 
554Nguyễn Văn Quân1958 Nam  Kinh Thôn Thổ Ốc 
555Phan Thị Thắm1971 Nữ  Kinh Thôn Thổ Ốc 
556Trương Thị Kim Phương1963 Nữ  Kinh Thôn Thổ Ốc 
557Nguyễn Văn Chỉnh1988 Nam  Kinh Thôn Thổ Ốc 
558Nguyễn Mạnh Chuông1959 Nam  Kinh Thôn Thổ Ốc 
559Trần Văn Hân1960 Nam  Kinh Thôn Thổ Ốc 
560Nguyễn Văn Lượng1968 Nam  Kinh Thôn Thổ Ốc 
561Phạm Thị Bé1956 Nữ  Kinh Thôn Điện Bàn 
562Nguyễn Thị Thuỳ Dương1987 Nữ  Kinh Thôn Điện Bàn 
563Nguyễn Thị Phấn1972 Nữ  Kinh Thôn Điện Bàn 
564Nguyễn Tiến Tùng1976 Nam  Kinh Thôn Điện Bàn 
565Nguyễn Trung Sỹ1946 Nam  Kinh Thôn Điện Bàn 
566Đoàn văn Mẽ1961 Nam  Kinh Thôn Điện Bàn 
567Nguyễn Xuân Hoành 1959 Nam  Kinh Thôn Điện Bàn 
568Trần Thị Định1962 Nữ  Kinh Thôn Hạ Muồn Cao 
569Nguyễn Ngọc Tần1990 Nam  Kinh Thôn Hạ Muồn Cao 
570Trần Thị Hương1969 Nữ  Kinh Thôn Hạ Muồn Cao 
571Nguyễn Mạnh Hường1976 Nam  Kinh Thôn Hạ Muồn Cao 
572Trần Duy Thường1950 Nam  Kinh Thôn Hạ Muồn Cao 
573Trần Văn Lập1976 Nam  Kinh Thôn Hạ Muồn Cao 
574Lê Quang Song1970 Nam  Kinh Thôn Hạ Muồn Cao 
575Nguyễn Văn Nghiệp1968 Nam  Kinh Thôn Thọ Hoàng Nguyên 
576Ngô Quang Ngân1961 Nam  Kinh Thôn Thọ Hoàng Nguyên 
577Trần Thị Thảo1957 Nữ  Kinh Thôn Thọ Hoàng Nguyên 
578Đào Văn Thuấn1987 Nam  Kinh Thôn Thọ Hoàng Nguyên 
579Đỗ Anh Thơ1953 Nam  Kinh Thôn Thọ Hoàng Nguyên 
580Quách Văn Lợi1950 Nam  Kinh Thôn Thọ Hoàng Nguyên 
581Nguyễn Thị Huệ1974 Nữ  Kinh Thôn Thọ Hoàng Nguyên 
582Đạo LýNguyễn Thị Khuyên1984NữKinhAn Đồng 12/12QĐ số 45 ngày 12/04/2024  
583Trương Đăng Hiển1970NamKinhAn Đồng 12/12
584Nguyễn Đức Thọ1943NamKinhAn Đồng 7/10
585Trương Thị Loan1961NữKinhAn Đồng 7/10
586Trương Duy Mạnh1947NamKinhAn Đồng 7/10
587Nguyễn Đức Thịnh1995NamKinhAn Đồng 12/12
588Trương Bách Nhũ1964NamKinhAn Đồng 7/10
589Chu Văn Đang1960NamKinhThôn Sàng 10/10QĐ số 46 ngày 12/04/2024  
590Nguyễn Văn Huynh1990NamKinhThôn Sàng 11/12
591Lê Thị Hà1969NữKinhThôn Sàng 7/10
592Nguyễn Thị Sớm1969NữKinhThôn Sàng 7/10
593Vũ Hồng Chi1954NữKinhThôn Sàng 7/10
594Vũ Văn Chuyền1955NamKinhThôn Sàng 12/12
595Vũ Mạnh Hà1960NamKinhThôn Sàng 12/12
596Nguyễn Đại Hải1982NamKinhThôn Sàng 12/12
597Vũ Tiến Lợi1958NamKinhThôn Sàng 10/10
598Nguyễn Xuân Dậu1957NamKinhVũ Xá 10/10QĐ số 47 ngày 12/04/2024  
599Phạm Ngọc Phú1965NamKinhVũ Xá 12/12
600Phạm Ngọc Thanh1955NamKinhVũ Xá 7/10
601Nguyễn Minh Hồng1950NamKinhVũ Xá 7/10
602Nguyễn Thị Niên1970NữKinhVũ Xá 7/10
603Nguyễn Thị Tuyết1955NữKinhVũ Xá 7/10
604Vũ Quang Huy1988NamKinhVũ Xá 12/12
605Vũ Văn Triệu1974NamKinhVũ Xá 9/12
606Phạm Ngọc Thắng1985NữKinhVũ Xá 12/12
607Lương Văn Bang1970NamKinhĐồng Vũ 12/12QĐ số 48 ngày 12/04/2024  
608Lương Văn Kiên1971NamKinhĐồng Vũ 12/12
609Nguyễn Đức Xuyện1942NữKinhĐồng Vũ 7/10
610Nguyễn Văn Toanh1954NamKinhĐồng Vũ 7/10
611Trần Thị Quý1957NữKinhĐồng Vũ 7/10
612Đặng Thị Minh1963NữKinhĐồng Vũ 7/10
613Nguyễn Văn Thành1988NamKinhĐồng Vũ 12/12
614Nguyễn Văn Khởi1973NamKinhĐồng Vũ 9/12
615Nguyễn Văn Lớp1957NamKinhThọ Lão 12/12QĐ số 49 ngày 12/04/2024  
616Nguyễn Văn Hưng1986NamKinhThọ Lão 12/12
617Phan Quốc Vịnh1953NamKinhThọ Lão 7/10
618Nguyễn Thị Sừu1952NữKinhThọ Lão 7/10
619Nguyễn Văn Huấn1952NamKinhThọ Lão 7/10
620Trịnh Thị Tư1954NữKinhThọ Lão 7/10
621Nguyễn Văn Tiên1963NamKinhThọ Lão 7/10
622Nguyễn Văn Úy1967NamKinhThọ Lão 10/10
623Nguyễn Văn Linh1947NamKinhQuan Nhân 7/10QĐ số 50 ngày 12/04/2024  
624Nguyễn Tuấn Anh1985NamKinhQuan Nhân 12/12
625Nguyễn Tuấn Huy1976NamKinhQuan Nhân 12/12
626Lê Thị Lý1959NữKinhQuan Nhân 7/10
627Nguyễn Thị Nguyệt1950NữKinhQuan Nhân 10/10
628Nguyễn Văn Thông1955NamKinhQuan Nhân 7/10
629Trương Văn Xá1960NamKinhQuan Nhân 7/10
630Trương Văn Tĩnh1990NamKinhQuan Nhân 12/12
631Nguyễn Văn Tuyên1958NamKinhQuan Nhân 7/10
632Hợp LýĐỗ Văn Thuận1981 KinhKim ThượngTrung cấpSố 59/QĐ-UBND ngày 12/12/2023
633Phạm Ngọc Sáng1981 KinhKim Thượng 
634Nguyễn Văn Khoa1958 KinhKim Thượng 
635Phạm Đức Nhâm1954 KinhKim Thượng 
636Phạm Đức Huyên1966 KinhKim Thượng 
637Đỗ Đăng Quang1983 KinhKim Thượng 
638Lã Văn Tiến1956 KinhKim Thượng 
639Nguyễn Văn Khoa1958 KinhKim Thượng 
640Phạm Xuân Chiến1954 KinhKim Thượng 
641Nguyễn Thị Nga1969 KinhKim ThượngTrung cấp
642Phạm Thị Thắm1986 KinhKim ThượngĐại học
643Trần Văn Lượng1968 KinhPhúc Thượng  Số 60/QĐ-UBND ngày 12/12/2023
644Nguyễn Văn Việt1986 KinhPhúc Thượng  
645Nguyễn Văn Đấu1950 KinhPhúc Thượng  
646Ngô Văn Hẹn1950 KinhPhúc Thượng Cao đẳng
647Nguyễn Văn Kệ1957 KinhPhúc Thượng  
648Nguyễn Văn Thành1994 KinhPhúc Thượng Đại học
649Nguyễn Thị Thương1973 KinhPhúc Thượng  
650Nguyễn Văn Tuấn1976 KinhPhúc Thượng  
651Nguyễn Xuân Hùng1976 KinhPhúc Thượng  
652Nguyễn Thị Hùng1955 KinhPhúc Thượng  
653Phạm Thị Liêm1952 KinhPhúc Thượng  
654Nguyễn Văn Dũng1971 KinhPhúc Thuỷ Số 61/QĐ-UBND ngày 12/12/2023
655Ngô Văn Viên1963 KinhPhúc Thuỷ 
656Lê Văn Hội1958 KinhPhúc Thuỷ 
657Trịnh Đức Quyền1951 KinhPhúc Thuỷ 
658Lê Thị Dần1957 KinhPhúc Thuỷ 
659Trịnh Thị Viển1952 KinhPhúc Thuỷ 
660Lã Văn Thắng1995 KinhPhúc ThuỷCao đẳng
661Lã Thanh Nhuận1955 KinhPhúc Thuỷ 
662Nguyễn Văn Hướng1963 KinhPhúc Thuỷ 
663Vũ Thị Lan1983 KinhPhúc Thuỷ 
664Đỗ Văn Thành1983 KinhPhúc Thuỷ 
665Lã Thị Quế1959 KinhPhúc Thuỷ 
666Nguyễn Văn Phương1969 KinhThượng ChâuTrung cấpSố 62/QĐ-UBND ngày 12/12/2023
667Đỗ Tiến Hiện2000 KinhThượng Châu 
668Nguyễn Thị Chinh1969 KinhThượng Châu 
669Nguyễn Thị Phiu1954 KinhThượng Châu 
670Đỗ Văn Sáng1956 KinhThượng Châu 
671Đinh Ngọc Hòa1974 KinhThượng Châu 
672Nguyễn Văn Quảng1951 KinhThượng ChâuSơ cấp
673Nguyễn Văn Hào1982 KinhThượng Châu 
674Trần Huy Cương1947 KinhChỉ TrụCao đẳngSố 63/QĐ-UBND ngày 12/12/2023
675Nguyễn Xuân Quy1951 KinhChỉ TrụCao đẳng
676Trần Đình Chiến1960 KinhChỉ Trụ 
677Trần Ngọc Mậu1960 KinhChỉ Trụ 
678Đỗ Thị Mến1985 KinhChỉ TrụSơ cấp
679Nguyễn Thị Thúy Miễu1950 KinhChỉ Trụ 
680Vũ Thị Nhị1981 KinhChỉ Trụ 
681Hoàng Thị Vĩ1965 KinhChỉ Trụ 
682Nguyễn Văn Hiếu1994 KinhChỉ TrụĐại học
683Hoàng Văn Vượng1955 KinhChỉ Trụ 
684Trần Đình Hiếu1956 KinhChỉ Trụ 
685Nguyễn Hữu Thưởng1963 KinhPhúc Hạ 1 Số 64/QĐ-UBND ngày 12/12/2023
686Nguyễn Văn Đức1967 KinhPhúc Hạ 1 
687Nguyễn Văn Quyền1963 KinhPhúc Hạ 1 
688Nguyễn Văn Lý1980 KinhPhúc Hạ 1 
689Nguyễn Văn Bản1941 KinhPhúc Hạ 1 
690Nguyễn Văn Sy1955 KinhPhúc Hạ 1 
691Hoàng Thị Nhài1958 KinhPhúc Hạ 1 
692Nguyễn Văn Khiếm1946 KinhPhúc Hạ 1 
693Nguyễn Hữu Tuyên1993 KinhPhúc Hạ 1 
694Đỗ Văn Cúc1960 KinhPhúc Hạ 1 
695Võ Thị Liên1966 KinhPhúc Hạ 1 
696Nguyễn Văn Thuộc1953 KinhPhúc Hạ 2 Số 65/QĐ-UBND ngày 12/12/2023
697Nguyễn Văn Minh1966 KinhPhúc Hạ 2 
698Nguyễn Văn Phú1953 KinhPhúc Hạ 2 
699Nguyễn Hữu Tịnh1960 KinhPhúc Hạ 2 
700Nguyễn VănNgát1956 KinhPhúc Hạ 2 
701Ngô Thị Vân1970 KinhPhúc Hạ 2 
702Nguyễn Thị Liên1960 KinhPhúc Hạ 2 
703Chu Thị Xuân1959 KinhPhúc Hạ 2 
704Nguyễn Thị Tuyến1972 KinhPhúc Hạ 2 
705Nguyễn Văn Duy1981 KinhPhúc Hạ 2 
706Nguyễn Văn Hiền1975 KinhPhúc Hạ 2 
707Nhân ThịnhNguyễn Thị Dung1969NữKinh1 Đồng Thuỷ số 144 ngày 28/12/2023
708Trần Trọng Siêu1954NamKinh1 Đồng Thuỷ 
709Nguyễn Công Luyên1950NamKinh1 Đồng Thuỷ 
710Nguyễn Thị Huê1958NữKinh1 Đồng Thuỷ 
711Nguyễn Thị Thiệp1986NữKinh1 Đồng Thuỷ 
712Nguyễn Ngọc Phiên1971NamKinh1 Đồng Thuỷ 
713Trần Đức Sơn1948NamKinh1 Đồng Thuỷ 
714Trần Ngọc Chức1952NamKinh1 Đồng Thuỷ 
715Trần Nhữ Tâm1955NamKinh1 Đồng Thuỷ 
716Đặng Văn Tuấn1970NamKinh2 Đồng Thuỷ số 145 ngày 28/12/2023
717Trần Mỹ Sơn1962NamKinh2 Đồng Thuỷ 
718Trần Xuân Nhâm1949NamKinh2 Đồng Thuỷ 
719Trần Xuân Đàm1954NamKinh2 Đồng Thuỷ 
720Đỗ Thị Thuỳ Linh1986NữKinh2 Đồng Thuỷ 
721Trần Thu Hoài1989NữKinh2 Đồng Thuỷ 
722Trần Thị Tiến1979NữKinh2 Đồng Thuỷ 
723Nguyễn Duy Chung1956NamKinh2 Đồng Thuỷ 
724Nguyễn Duy Bính1950NamKinh2 Đồng Thuỷ 
725Lương Văn Dương1982NamKinhBàng Ba số 146 ngày 28/12/2023
726Trần Ngọc Luyên1964NamKinhBàng Ba 
727Nguyễn Thanh Đỗ1948NamKinhBàng BaĐại học
728Trần Văn Pháp1954NamKinhBàng Ba 
729Trần Ngọc Sơn1998NamKinhBàng Ba 
730Trần Hữu Thăng1994NamKinhBàng Ba 
731Trần Thanh Khuể1948NamKinhBàng Ba 
732Trần Văn Hoàn1970NamKinhBàng Ba 
733Trần Kim Huấn1960NamKinhLam CầuĐại họcsố 147 ngày 28/12/2023
734Trần Anh Việt1987NamKinhLam Cầu 
735Đặng Thị Oanh1987NamKinhLam Cầu 
736Trần Đức Long1978NamKinhLam Cầu 
737Trần Văn Luật1975NamKinhLam Cầu 
738Trần Thanh Mai1949NữKinhLam Cầu 
739Nguyễn Đức Vinh1949NamKinhLam Cầu 
740Lương Thị Phụng1972NữKinhLam Cầu 
741Đặng Văn Hoạt1969NamKinh1 Do Đạo số 148 ngày 28/12/2023
742Đặng Thị Quyên1993NữKinh1 Do ĐạoĐại học
743Trần Thị Móng1969NữKinh1 Do Đạo 
744Đặng Công Vinh1946NamKinh1 Do Đạo 
745Đặng Văn Tập1958NamKinh1 Do Đạo 
746Đặng Thị Lược1954NữKinh1 Do Đạo 
747Đặng Thị Ngát1997NữKinh1 Do Đạo 
748Nguyễn Văn Dinh1956NamKinh1 Do Đạo 
749Nguyễn Trọng Dậu1963NamKinh1 Do Đạo 
750Nguyễn Trọng Thảo1965NamKinh2 Do Đạo số 149 ngày 28/12/2023
751Đặng Thị Sắn1969NữKinh2 Do Đạo 
752Đặng Công Dụ1939NamKinh2 Do Đạo 
753Nguyễn Trọng Sở1946NamKinh2 Do Đạo 
754Trần Thị Xuyến1952NữKinh2 Do Đạo 
755Nguyễn Thị Hưởng1976NữKinh2 Do Đạo 
756Trần Anh Thành1964NamKinh2 Do Đạo 
757Nguyễn Trọng Khang1960NamKinh2 Do Đạo 
758Nguyễn Trọng Điền1971NamKinh2 Do Đạo 
759VĂn LýĐỗ Văn Chiển1961NamKinhThôn Quan Trung10/10Quyết định
số  07 -QĐ/UBND
ngày 10/01/2024
760Đỗ Văn Nam1988NamKinhThôn Quan Trung12/12
761Đỗ Thị Mơ1964NữKinhThôn Quan Trung10/10
762Trần Thị Mai1962NữKinhThôn Quan Trung7/10
763Nguyễn Văn Nhẹ1952NamKinhThôn Quan Trung7/10
764Phạm Văn Hương1962NamKinhThôn Quan Trung7/10
765Trần Thế Tự1956NamKinhThôn Quan Trung7/10
766Ngô Văn Toản1969NamKinhThôn Quan Trung7/10
767Trần Văn Tuấn1990NamKinhThôn Quan Trung9/12
768Mai Văn Tình1976NamKinhThôn Quan Văn9/12Quyết định
số 08-QĐ/UBND
ngày 10/01/2024
769Thiều Thị Ánh Hồng1993NữKinhThôn Quan Văn12/12
770Thiều Văn Toán1957NamKinhThôn Quan Văn10/10
771Ngô Thị Thanh Hương1959NữKinhThôn Quan Văn7/10
772Nguyễn Văn Biên1954NamKinhThôn Quan Văn7/10
773Phạm Văn Quyền1947NamKinhThôn Quan Văn7/10
774Phạm Văn Thọ1972NamKinhThôn Quan Văn7/10
775Phạm Thị Thanh Xuân2001NữKinhThôn Quan Văn12/12
776Thiều Quốc Toản1958NamKinhThôn Quan Văn7/10
777Đào Tuấn Anh1981NamKinhThôn Tả Hà12/12Quyết định
số 09-QĐ/UBND
ngày 10/01/2024
778Nguyễn Thị Luyến1990NữKinhThôn Tả Hà12/12
779Đào Công Hoan1956NamKinhThôn Tả Hà10/10
780Lê Thị Tầm1967NữKinhThôn Tả Hà10/10
781Lưu Thị Đồng1948NữKinhThôn Tả Hà10/10
782Lưu Văn Sinh1965NamKinhThôn Tả Hà7/10
783Vũ Văn Trường1977NamKinhThôn Tả Hà9/12
784Vũ Đình Đông1999NamKinhThôn Tả Hà12/12
785Trần Văn Quý1975NamKinhThôn Quan Lạng9/12Quyết định
số 10 -QĐ/UBND
ngày 10/01/2024
786Đào Ngọc Anh1966NamKinhThôn Quan Lạng7/10
787Đỗ Văn Thanh1960NamKinhThôn Quan Lạng10/10
788Trần Thị Hiền1973NữKinhThôn Quan Lạng9/12
789Phạm Đình Chiến1949NamKinhThôn Quan Lạng7/10
790Phạm Văn Thành1954NamKinhThôn Quan Lạng7/10
791Đào Thị Lan1958NữKinhThôn Quan Lạng7/10
792Nguyễn Thị Xuyến1989NữKinhThôn Quan Lạng12/12
793Phạm Văn Mạnh1985NamKinhThôn Quan Lạng9/12
794Chân Lý Trần Quang Vinh NamKinhThôn 1   Quyết định
 số 21 /QĐ-UBND
 ngày 25/01/2024 của UBND xã Chân Lý
795Lương Minh Tiến NamKinhThôn 1 
796Nguyễn Quốc Việt NamKinhThôn 1 
797Nguyễn Văn Quyết NamKinhThôn 1 
798Ngô Văn Chiến NamKinhThôn 1 
799Trần Thị Mai NữKinhThôn 1 
800Ngô Thị Thịnh NamKinhThôn 1 
801Ngô Chí Thành NamKinhThôn 1 
802Lương Thị Yến NữKinhThôn 1 
803Phan Thị Như NữKinhThôn 2   Quyết định
 số 22 /QĐ-UBND
 ngày 25/01/2024 của UBND xã Chân Lý
804Vũ Văn Bình NamKinhThôn 2 
805Đặng Thị Sâm NữKinhThôn 2 
806Trần Đức Hùng NamKinhThôn 2 
807Vũ Đức Định NamKinhThôn 2 
808Nguyễn Văn Hùng NamKinhThôn 2 
809Nguyễn Văn Mạnh NamKinhThôn 2 
810Phạm Văn Cương NamKinhThôn 2 
811Lê Quang Van NamKinhThôn 2 
812Trần Văn Tạo NamKinhThôn 3 
813Trần Thị Ngọc NữKinhThôn 3   Quyết định
 số 23 /QĐ-UBND
 ngày 25/01/2024 của UBND xã Chân Lý
814Nguyễn Trọng Quỳnh NữKinhThôn 3 
815Nguyễn Tiến Thuật NamKinhThôn 3 
816Nguyễn Ngọc Tuân NamKinhThôn 3 
817Nguyễn Văn Phú NamKinhThôn 3 
818Vũ Thị Hứa NữKinhThôn 3 
819Lã Thị Tâm NữKinhThôn 3 
820Trần Thị Nhinh NamKinhThôn 3 
821Nguyễn Văn Nhân NamKinhThôn 3 
822Trần Thị Hồng NữKinhThôn 3 
823Trần Văn Năm NamKinhThôn 4   Quyết định
 số 24 /QĐ-UBND
 ngày 25/01/2024 của UBND xã Chân Lý
824Trần Văn Thành NamKinhThôn 4 
825Trần Hữu Hậu NữKinhThôn 4 
826Trần Văn Thêm NữKinhThôn 4 
827Trần Doãn Phan NamKinhThôn 4 
828Trần Văn Hòa NamKinhThôn 4 
829Trần Thị Nguyệt NữKinhThôn 4 
830Trần Đăng Tề NamKinhThôn 4 
831Trần Khắc Hùng NamKinhThôn 4 
832Trần Thị Liền NữKinhThôn 4 
833Đào Thị Liên NữKinhThôn 4 
834Trần Hữu Hiếu NamKinhThôn 5   Quyết định
 số 25 /QĐ-UBND
 ngày 25/01/2024 của UBND xã Chân Lý
835Trần Thị Minh NữKinhThôn 5 
836Trần Tiến Lộc NữKinhThôn 5 
837Trần Công Ngơi NamKinhThôn 5 
838Trần Thị Xoan NamKinhThôn 5 
839Trần Đăng Thùy NamKinhThôn 5 
840Trần Đình Duẩn NamKinhThôn 5 
841Trần Khắc Đức NamKinhThôn 5 
842Trần Văn Huy NamKinhThôn 6   Quyết định
 số 26 /QĐ-UBND
 ngày 25/01/2024 của UBND xã Chân Lý
843Trần Mạnh Cường NamKinhThôn 6 
844Đào Duy Tiến NamKinhThôn 6 
845Đặng Văn Thanh NamKinhThôn 6 
846Trần Duy Thi NamKinhThôn 6 
847Trần Hải Chiều NamKinhThôn 6 
848Trần Thị Mai NữKinhThôn 6 
849Đặng Thị Kiều NữKinhThôn 6 
850Trần Văn Cứ NamKinhThôn 6 
851Đặng Thị Mai NữKinhThôn 6 
852Đinh Thị Tuất NamKinhThôn 6 
853Phạm Văn Long NữKinhThôn 7   Quyết định
 số 27 /QĐ-UBND
 ngày 25/01/2024 của UBND xã Chân Lý
854Phạm Văn Dũng NamKinhThôn 7 
855Đặng Huy Đoàn NamKinhThôn 7 
856Vũ Văn Thái NamKinhThôn 7 
857Vũ Đức Úy NamKinhThôn 7 
858Đặng Văn Tiến NamKinhThôn 7 
859Trần Nam Tiến NamKinhThôn 7 
860Nguyễn Thị Kim Lan NữKinhThôn 7 
861Đặng Văn Chín NamKinhThôn 7 
862Trần Thị Quyên NữKinhThôn 7 
863Nguyễn Văn Hùng NamKinhThôn 8   Quyết định
 số 28 /QĐ-UBND
 ngày 25/01/2024 của UBND xã Chân Lý
864Nguyễn Thị Làn NữKinhThôn 8 
865Nguyễn Văn Bằng NamKinhThôn 8 
866Nguyễn Thanh Xuân NữKinhThôn 8 
867Đặng Thị Huệ NữKinhThôn 8 
868Nguyễn Văn Huy NamKinhThôn 8 
869Nguyễn Văn Toản NamKinhThôn 8 
870Phạm Văn Sỹ NamKinhThôn 8 
871Phạm Thị Chuyến NữKinhThôn 8 
872Nguyễn Thế Lan NamKinhThôn 9   Quyết định
 số 29 /QĐ-UBND
 ngày 25/01/2024 của UBND xã Chân Lý
873Phạm Văn Bang NamKinhThôn 9 
874Phạm Văn Nghiệp NamKinhThôn 9 
875Phạm Văn Chiến NamKinhThôn 9 
876Ngô Xuân Kha NamKinhThôn 9 
877Trần Minh Huấn NamKinhThôn 9 
878Nguyễn Thanh Lâm NamKinhThôn 9 
879Phạm Văn Hường NamKinhThôn 9 
880Phạm Văn Quân NamKinhThôn 9 
881Phạm Minh Thước NamKinhThôn 9 
882Hòa HậuTrần Xuân Thực 1964NamKinhThôn 1 QĐ số 01 ngày 03/01/2024
883Trần Hữu Trường 1964NamKinhThôn 1 
884Trần Thị Hoa       1964NữKinhThôn 1 
885Trần Khang Giao 1959NamKinhThôn 1 
886Trần Viết Sơn      1985NamKinhThôn 1 
887Trần Đăng Mậu   1953NamKinhThôn 1 
888Trần Văn Tới       1960NamKinhThôn 1 
889Trần Khang Nam1976NamKinhThôn 1 
890Trần Xuân Quang1959NamKinhThôn 1 
891Trần Khắc Ngự1959NamKinhThôn 2 
892Trần Sỹ Vệ 1962NamKinhThôn 2 
893Trần Thị Ngân1955NữKinhThôn 2 
894Trần Trọng Quân1958NamKinhThôn 2 
895Trần Văn Tuấn Anh1990NamKinhThôn 2 
896Lê Thị Thuận1960NữKinhThôn 2 
897Trần Huy Thế1965NamKinhThôn 2 
898Trần Duy Đảo1960NamKinhThôn 2 
899Trần Hữu Thung1957NamKinhThôn 3 
900Trần Khắc Bản1967NamKinhThôn 3 
901Trần Thị Thinh1966NữKinhThôn 3 
902Trần Thị Ngân1962NữKinhThôn 3 
903Trần Thế Thành1980NamKinhThôn 3 
904Trần Hữu Thanh1957NamKinhThôn 3 
905Trần Doãn Đậu1962NamKinhThôn 3 
906Trần Thanh Trang1985NamKinhThôn 3 
907Trần Đức Tuyên1960NamKinhThôn 4 
908Trần Văn Tạo1952NamKinhThôn 4 
909Trần Thị Hương1962NữKinhThôn 4 
910Trần Duy Thực1959NamKinhThôn 4 
911Trần Thị Thu Hòa1996NữKinhThôn 4 
912Trần Văn Thường1962NamKinhThôn 4 
913Trần Duy Khuê1959NamKinhThôn 4 
914Trần Huy Tiếp1979NamKinhThôn 4 
915Trần Đức Vạn1960NamKinhThôn 5 
916Trần Ngọc Niên1960NamKinhThôn 5 
917Trần Thị Hạnh1961NữKinhThôn 5 
918Trần Văn Ngữ1955NamKinhThôn 5 
919Trần Thị Quỳnh1996NữKinhThôn 5 
920Trần Công Sơn1958NamKinhThôn 5 
921Trần Đức Năm1960NamKinhThôn 5 
922Trần Hữu Trưởng1985NamKinhThôn 5 
923Trần Huy Hiển1963NamKinhThôn 6 
924Trần Ngọc Quỳnh1964NamKinhThôn 6 
925Ngô Thị Thu1971NữKinhThôn 6 
926Trần Hữu Tâm1955NamKinhThôn 6 
927Trần Hữu Đức1985NamKinhThôn 6 
928Trần Đình Tỉnh1961NamKinhThôn 6 
929Trần Đắc Hinh1962NamKinhThôn 6 
930Trần Hữu Nam1980NamKinhThôn 6 
931Trần Văn Thịnh1960NamKinhThôn 7 
932Trần Văn Thuận1974NamKinhThôn 7 
933Trần Thị Lư1960NữKinhThôn 7 
934Trần Văn Năng1960NamKinhThôn 7 
935Trần Thị Ngó1951NữKinhThôn 7 
936Trần Văn Xuyên1962NamKinhThôn 7 
937Trần Huy Trung1959NamKinhThôn 7 
938Trần Huy Xuyên1972NamKinhThôn 7 
939Nguyễn Thị Thủy1959NữKinhThôn 7 
940Trần Văn Hiển1981NamKinhThôn 8 
941Trần Tiến Nam1953NamKinhThôn 8 
942Vũ Thị Năm1959NamKinhThôn 8 
943Trần Công Bảo1968NamKinhThôn 8 
944Trần Thị Đông1956NamKinhThôn 8 
945Trần Hữu San1956NamKinhThôn 8 
946Trần Xuân Khoa1981NamKinhThôn 8 
947Trần Đức Cường1984NamKinhThôn 8 
948Phạm Thị Thanh1965NữKinhThôn 8 
949Trần Ngọc Thành1958NamKinhThôn 9 
950Trần Như Vũ1955NamKinhThôn 9 
951Trần Thị Ngát1970NữKinhThôn 9 
952Trần Thị Hợi1959NữKinhThôn 9 
953Trần Văn Chuyên1941NamKinhThôn 9 
954Trần Hữu Dũng1951NamKinhThôn 9 
955Trần Thị Vân1957NữKinhThôn 9 
956Trần Ngọc Nam1971NamKinhThôn 9 
957Trần Gia Bang1957NamKinhThôn 10 
958Trần Hữu Nghị1954NamKinhThôn 10 
959Trần Thị Mai1962NữKinhThôn 10 
960Trần Khắc Đại1957NamKinhThôn 10 
961Trần Thị Xam1958NữKinhThôn 10 
962Trần Năng Dùng1957NamKinhThôn 10 
963Trần Quang Cơ1991NamKinhThôn 10 
964Trần Văn Tuấn 1965NamKinhThôn 10 
965Nhân khangĐỗ Văn Vượng1967NamKinhThôn 1 QĐ số 67 ngày 13/11/2023 
966Nguyễn T Mai Hương1975NữKinhThôn 1 
967Trần Văn Quang1952NamKinhThôn 1 
968Đỗ Xuân Quế1956NamKinhThôn 1 
969Trần Thị Thắm1988NữKinhThôn 1 
970Nguyễn Thị Nhung1974NữKinhThôn 1 
971Nguyễn Chí Thành1948NamKinhThôn 1 
972Đỗ Văn Vợi1962NamKinhThôn 1 
973Đỗ Thị Bống1967NữKinhThôn 1 
974Trần Anh Tiến1958NamKinhThôn 1 
975Nguyễn Xuân Toàn1950NamKinhThôn 1 
976Nguyễn Hồng Quang1956NamKinhThôn 2 
977Nguyễn Văn Kiên1983NamKinhThôn 2 
978Nguyễn Văn Nên1961NamKinhThôn 2 
979Lê Văn Huy1981NamKinhThôn 2 
980Nguyễn Thanh Đoàn1953NamKinhThôn 2 
981Đinh Phi Hùng1953NamKinhThôn 2 
982Nguyễn Thị Hoãn1948NữKinhThôn 2 
983Trần Thị Ba1955NữKinhThôn 2 
984Nguyễn Văn Nhất1955NamKinhThôn 2 
985Nguyễn Công Khải1947NamKinhThôn 2 
986Trần Doãn Tranh1960NamKinhThôn 2 
987Nguyễn Thị Hằng1991NữKinhThôn 2 
988Đinh Thị Hiền 1948NữKinhThôn 2 
989Trần Thị Hồng 1984NữKinhThôn 3 
990Trần Thị Thúy1992NữKinhThôn 3 
991Dương Thị Ngọc1974NữKinhThôn 3 
992Đỗ  Xuân Phấn1969NamKinhThôn 3 
993Nguyễn Vũ Quang1948NamKinhThôn 3 
994Trần Thanh Tuấn1978NamKinhThôn 4 
995Nguyễn Thị Bích Ngọc1988NữKinhThôn 4 
996Trần Thị Thoát1971NữKinhThôn 4 
997Dương Thị Kim1952NamKinhThôn 4 
998Nguyễn Văn Nhu1952NamKinhThôn 4 
999Nguyễn Công Bảng1953NamKinhThôn 4 
1000Lê Thị Dinh1957NamKinhThôn 4 
1001Nguyễn Văn Tiệp1954NamKinhThôn 4 
1002Đỗ Văn Viển1958NamKinhThôn 4 
1003Trần Thị Dung1986NamKinhThôn 5 
1004Trần Văn Mạnh1957NamKinhThôn 5 
1005Lê Thị Huệ1962NamKinhThôn 5 
1006Nguyễn Văn Tản1947NamKinhThôn 5 
1007Nguyễn Công Bích1951NamKinhThôn 5 
1008Nguyễn Thị Cúc1960NữKinhThôn 5 
1009Đào Thị Ngát1988NữKinhThôn 5 
1010Nguyễn Công Long1966NamKinhThôn 5 
1011Đỗ Huy Dân1945NamKinhThôn 5 
1012Nguyễn Thị Thái1968NamKinhThôn 5 
1013Nguyễn Thị Quý1971NữKinhThôn 5 
1014Nguyễn Văn Bân1968NamKinhThôn 6 
1015Lê Bá Oanh1959NamKinhThôn 6 
1016Đỗ Đình Hồng1957NamKinhThôn 6 
1017Đỗ Đình Diên1965NamKinhThôn 6 
1018Nguyễn Thị Thảo1962NữKinhThôn 6 
1019Nguyễn Xuân La1957NamKinhThôn 6 
1020Nguyễn Thị Loan1985NamKinhThôn 6 
1021Lê Bá Hà1973NamKinhThôn 6 
1022Nguyễn Văn Bình1967NamKinhThôn 6 
1023Nguyên LýHoàng Văn Trung1961NamKinhThôn Nga Long Quyết định
số 65-QĐ/UBND
ngày 15/10/2023
1024An Văn Điệp1960NamKinhThôn Nga Long 
1025Trịnh Quang Hùng1945NamKinhThôn Nga Long 
1026Vũ Thị Mai1959NữKinhThôn Nga Long 
1027Nguyễn Văn Điệu1950NamKinhThôn Nga Long 
1028Hoàng Kim Minh1957NamKinhThôn Nga Long 
1029Nguyễn Văn Kiểm1970NamKinhThôn Nga Long 
1030Nguyễn Văn Đảm1970NamKinhThôn Hải Long Quyết định
số 66-QĐ/UBND
ngày 15/10/2023
1031Đỗ Văn Dinh1962NamKinhThôn Hải Long 
1032Hoàng Văn Toàn1960NamKinhThôn Hải Long 
1033Nguyễn Thị Hợi1960NữKinhThôn Hải Long 
1034Nguyễn Thành Công1994NamKinhThôn Hải Long 
1035Đỗ Mạnh Quang1954NamKinhThôn Hải Long 
1036Nguyễn Văn Tước1953NamKinhThôn Đồng Phú Quyết định
số 45-QĐ/UBND
ngày 15/04/2024
1037Nguyễn Văn Cửu1981NamKinhThôn Đồng Phú 
1038Phạm Thị Cánh1966NữKinhThôn Đồng Phú 
1039Nguyễn Văn Lý1952NamKinhThôn Đồng Phú 
1040Nguyễn Văn Thiệu1958NamKinhThôn Đồng Phú 
1041Nguyễn Văn Tới1954NamKinhThôn Đồng Phú 
1042Trần Văn Quảng1962NamKinhThôn Trần Xá Quyết định
số 67 -QĐ/UBND
ngày 16/10/2023
1043Trần Văn Trụ1964NamKinhThôn Trần Xá 
1044Đỗ Trọng Ánh1963NamKinhThôn Trần Xá 
1045Trần Thị Huyền1963NữKinhThôn Trần Xá 
1046Trần Thị Loàn1949NữKinhThôn Trần Xá 
1047Phạm Thị Hiên1952NữKinhThôn Trần Xá 
1048Trần Trung Kiên1965NamKinhThôn Trần Xá 
1049Trần Quang Tính1955NamKinhThôn Mão Cầu Quyết định
số 68-QĐ/UBND
ngày 19/10/2023
1050Đặng Xuân Đạt1961NamKinhThôn Mão Cầu 
1051Trần Văn Phan1989NamKinhThôn Mão Cầu 
1052Nguyễn Quốc Quân1955NữKinhThôn Mão Cầu 
1053Trần Thị Hân1955NữKinhThôn Mão Cầu 
1054Đỗ Thị Mai1958NữKinhThôn Mão Cầu 
1055Trần Quang Được1948NamKinhThôn Mão Cầu 
1056Nguyễn Xuân Hạng1955NamKinhThôn Thư Lâu Quyết định
 số 43 ngày 10/04/2024
1057Nguyễn Đức Hoàng1971NamKinhThôn Thư Lâu 
1058Bùi Văn Chiểu1989NamKinhThôn Thư Lâu 
1059Nguyễn Thị Tuyết1955NữKinhThôn Thư Lâu 
1060Trần Thị Lan1955NữKinhThôn Thư Lâu 
1061Phạm Văn Côn1958Nam
KinhThôn Thư Lâu ​