Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân

Thông báo  
Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVBĐGTS
 ​
Số: 204/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 16 tháng 05 năm 2018


THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho các hộ gia đình và cá nhân làm nhà ở tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân. Cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất gồm 25 lô:

* Vị trí 1 thuộc xóm 2, thôn Thượng Vỹ:

Lô A1 và lô A2 có giá cơ sở để đấu giá: 2.900.000 đồng/m2

- Từ lô A3 đến lô A11 có giá cơ sở để đấu giá : 2.700.000 đồng/m 

* Vị trí 2 thuộc xóm 2, thôn Thượng Vỹ:

- Lô A1 và lô A14 có giá cơ sở để đấu giá: 3.200.000 đồng/m 

- Từ lô A2 đến lô A13 có giá cơ sở để đấu giá: 3.000.000 đồng/m 

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng có nhu cầu đến UBND xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân hoặc Trung tâm DVBĐGTS để tham khảo hồ sơ và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Lưu ý: 

- Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô ở một vị trí, nhiều vị trí khác nhau. Đăng ký ở vị trí nào được đấu giá ở vị trí đó.

- Số lượng lô đất được bán tại tiên đấu giá do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 18/06/2018 đến hết ngày 19/06/2018 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Nhân Chính để được hướng dẫn.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ  ngày ra thông báo đấu giá tài sản đến hết 11h00' ngày 19/06/2018.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá100.000 đồng/1 lô (một trăm nghìn đồng).

3. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 40.000.000đ/1lô (bốn mươi triệu đồng),

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước  trong thời gian từ  7h30' đến hết 11h00' ngày 19/06/2018 như sau:

+ Nộp trực tiếp cho Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Hà Nam.

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại CP Quân đội (CN Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVBĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h30' ngày 21/06/2018 (thứ 5)

- Địa điểm: Tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã Nhân Chính

- Hình thức bán đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng do Trung tâm DVBĐGTS thống nhất với người có tài sản và công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức phiên đấu giá.

- Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm DVBĐGTS (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam). Đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Số điện thoại: 02263.845.968.​ 

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND huyện Lý Nhân, Phòng TN-MT; TC-KH; CCT
- Đài phát thanh huyện Lý Nhân;
- UBND xã Nhân Chính;
- Đài phát thanh xã Nhân Chính;
- Niêm yết tại trụ sở xã Nhân Chính; TTDVBĐGTS;
- Lưu: TTĐG.​
​KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành​