Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trài, thù địch: thủ đoạn lợi dụng phiên tòa xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu" đ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trài, thù địch: thủ đoạn lợi dụng phiên tòa xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu" để chống Đảng, Nhà nước

Thời gian vừa qua, thông tin về vụ án “chuyến bay giải cứu" đã thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân. Những hành vi vi phạm pháp luật của 54 bị cáo giữ các chức vụ khác nhau trong bộ máy Nhà nước đã dần được làm rõ. Điều đó đã thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Chuyến bay giải cứu là chủ trương đúng đắn, thể hiện sự nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta, nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế và sự ủng hộ của đồng bào trong và ngoài nước trước diễn biến vô cùng phức tạp của đại dịch Covid-19. Nó trở thành phao cứu sinh cho hàng trăm ngàn người Việt Nam ở nước ngoài đang bị đe dọa về sức khỏe, tính mạng. Thực tế, trong hoàn cảnh đó, khi các lực lượng chức năng phải căng mình trong cuộc chiến chống lại đại dịch, còn có một số cán bộ, đảng viên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng, tư lợi cá nhân, làm sai lệch chủ trương tốt đẹp, uy tín của Đảng, Nhà nước ta. Trước hành vi tham nhũng nghiêm trọng đó, Đảng và Nhà nước ta đã kiên quyết đấu tranh, xét xử công khai các cá nhân có liên quan nhằm răn đe, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, tiến tới làm trong sạch bộ máy Nhà nước.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã lợi dụng vụ việc trên để hướng lái dư luận, phá hoại sự đoàn kết trong Đảng, chia rẽ cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân. Các thế lực thù địch cho rằng, Nhà nước ta dựng lên các “chuyến bay giải cứu" là để ăn tiền của dân. Một số trang mạng xã hội như Việt Tân, RFA, báo Tiếng dân… lại đăng tải hàng loạt bài viết xuyên tạc về công tác phòng chống tham nhũng, quy chụp, đổ lỗi rằng tham nhũng là do thể chế mà ra, cần thay đổi chế độ, phá bỏ bộ máy Nhà nước mục nát hiện tại… Chúng đang lợi dụng việc xét xử các vụ án tham nhũng để bóp méo chủ trương “kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, vẽ lên bức tranh xám xịt về thực trạng đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, từ đó làm mất niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ. Mục tiêu cuối cùng mà các đối tượng hướng tới là hạ uy tín của Đảng, Nhà nước, phủ nhận vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng.

Vụ án “chuyến bay giải cứu" là bài học cảnh tỉnh cho mỗi cán bộ, đảng viên, là sự răn đe với những người có ý đồ vi phạm pháp luật. Chúng ta cần nhận thức rằng, công tác phòng chống tham nhũng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn liền với việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống các biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ. Việc xử lý đúng người, đúng tội trong các vụ án tham nhũng là thực sự cần thiết, khẳng định sự quyết tâm không khoan nhượng của Đảng, Nhà nước ta trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đây cũng là minh chứng để bác bỏ luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về vai trò lãnh đạo và quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta./.

 


Bản tin nông thôn mới