Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đầu tư thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp đường ĐT đoạn từ đập Phúc ( Km4+00) đến ngã ba Cánh Diễm ( Km 13+00) trên đ...

Đầu tư thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp đường ĐT đoạn từ đập Phúc ( Km4+00) đến ngã ba Cánh Diễm ( Km 13+00) trên địa bàn huyện Lý Nhân
(*)1162/QĐ-UBND25/06/2019
21/06/2019Trương Quốc  Huy
Quyết định (cá biệt)Giao thông - Xây dựng
ThườngThường
Đang xử lý
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
V/v phê duyệt phân kỳ đầu tư thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp đường ĐT đoạn từ đập Phúc ( Km4+00) đến ngã ba Cánh Diễm ( Km 13+00) trên địa bàn huyện Lý Nhân​
Download: QD 1162 ngay 21.06.2019 cua UBND tinh.pdf