Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, KBNN Lý Nhân- Hà Nam triển khai thực hiện thanh toán tự động các khoản chi tiền điện, nước, dịch vụ viễn thông của đơn vị sử dụng NSNN

Tin tức, sự kiện  
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, KBNN Lý Nhân- Hà Nam triển khai thực hiện thanh toán tự động các khoản chi tiền điện, nước, dịch vụ viễn thông của đơn vị sử dụng NSNN

Thời gian qua, KBNN đã không ngừng thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian xử lý hồ sơ, tạo điều kiện cho các đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS). Đến nay, KBNN đã cung cấp 100% thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4, đạt tỷ lệ 100% đơn vị SDNS (trừ khối an ninh - quốc phòng) tham gia hệ thống DVCTT. Hầu hết khoản thu, chi NSNN qua KBNN được thực hiện trực tuyến, thanh toán qua ngân hàng; một số chức năng tra cứu đã tích hợp qua ứng dụng mobile.

Giao dich vien, KBNN.jpg 

Giao dịch viên, KBNN Lý Nhân tiếp nhận hồ sơ thanh toán tự động các khoản chi tiền điện, nước, viễn thông của các đơn vị sử dụng ngân sách. 

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi, bổ sung thêm tiện ích cho đơn vị SDNS trong giao dịch với KBNN, KBNN đã thực hiện nâng cấp bổ sung Cổng trao đổi dữ liệu trên hệ thống DVCTT. Theo đó, từ tháng 5/2023 trên Cổng trao đổi dữ liệu hệ thống DVCTT, các đơn vị SDNS có thể thực hiện ủy quyền thanh toán tự động hóa đơn tiền điện, tiền nước, dịch vụ viễn thông cho KBNN nơi giao dịch. Quy trình ủy quyền được thực hiện trên DVCTT.

Sau khi thực hiện ủy quyền, hàng tháng các đơn vị SDNS không phải gửi chứng từ yêu cầu thanh toán tiền điện, tiền nước, dịch vụ viễn thông qua hệ thống DVCTT; KBNN Lý Nhân sẽ kiểm soát theo đúng quy định, nếu đủ số dư sẽ thực hiện tự động trích từ tài khoản của đơn vị SDNS để thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ, trên cơ sở Bảng kê sử dụng dịch vụ điện, nước, viễn thông trong tháng theo hóa đơn do Vietinbank (đối với dịch vụ điện, nước) và VNPT-Vinaphone (đối với dịch vụ viễn thông) gửi. Sau khi thực hiện thanh toán, KBNN gửi Giấy báo nợ cho đơn vị SDNS.

Quy trình được thực hiện hoàn toàn tự động, vận hành toàn bộ trên hệ thống DVCTT, không phải thực hiện bất kỳ một thao tác thủ công nào bằng văn bản giấy, tất cả các giao dịch điện tử chuyển từ KBNN đến VNPT Vinaphone hoặc Vietinbank và các giao dịch điện tử từ VNPT Vinaphone hoặc Vietinbank đến KBNN phải được ký chữ ký số theo quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn.

Việc KBNN triển khai thực hiện quy trình thanh toán tự động là một bước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lộ trình chuyển đổi số, hướng tới Kho bạc số theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030; triển khai thực hiện quy trình sẽ làm gia tăng tiện ích trong thanh toán, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí xã hội cho các đơn vị SDNS, cho nhà cung cấp dịch vụ và KBNN.

Do đó, ngay từ hôm nay, các đơn vị SDNS có thể thực hiện ủy quyền cho KBNN Lý Nhân để KBNN tự động thanh toán tiền trên tài khoản của đơn vị SDNS trả cho nhà cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ với cán bộ đầu mối tại KBNN Lý Nhân để được hướng dẫn: bà Vũ Thị Hoàn số ĐT: 0943157036-0985933562 hoặc các giao dịch viên phụ trách đơn vị để được hướng dẫn.

Các tài liệu liên quan, đề nghị các đơn vị truy cập tại cổng thông tin điện tử KBNN tại địa chỉ: https://vst.mof.gov.vn mục Dịch vụ công Kho bạc Nhà nước/Thông tin chung về DVC/Cổng Trao đổi dữ liệu-Tài liệu HDSD-Danh mục nhà cung cấp: (1) Quy trình điện tử ủy quyền cho KBNN thanh toán các khoản chi tiền điện, nước, viễn thông và Mẫu 01A -Văn bản ủy quyền tự động thanh toán khoản chi điện/nưởc/dịch vụ viễn thông, Mẫu 01B - Văn bản thay đổi ủy quyền tự động thanh toán khoản chi điện/nước/dịch vụ viễn thông và Mẫu 01C -Văn bản chấm dứt ủy quyền tự động thanh toán khoản chi điện/nước/dịch vụ viễn thông; (2) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình; (3) Danh mục Nhà cung cấp dịch vụ điện, nước có phối hợp thu hộ tiền điện, nước qua VietinBank; (4) Danh mục nhà cung cấp dịch vụ trực thuộc VNPT Vinaphone để các ĐVSDNS  nghiên cứu thực hiện.