Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”.

Tin tức, sự kiện  
Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”.
Nhằm giáo dục cho học sinh hiểu được vai trò và ý nghĩa của tình bạn trong môi trường học tập cũng như trong cuộc sống. Thời gian qua, Ban thường vụ huyện đoàn đã chỉ đạo Đoàn các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức các diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”.
Trong năm học 2019 - 2020 này, 100% Đoàn các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trong huyện tổ chức tốt Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường" thu hút 2700 đoàn thanh niên tham gia. Diễn đàn nhằm giáo dục ý thức đạo đức, lối sống văn hóa, ngăn chặn nạn bạo lực học đường, định hướng xây dựng tình bạn đẹp cho học sinh góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh trong nhà trường và tham gia tích cực vào hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nội dung diễn đàn gồm những chia sẻ câu chuyện đẹp về tình bạn trong môi trường học đường, trong cuộc sống, định hướng việc xây dựng tình bạn đẹp trong học sinh. Ngoài ra, diễn đàn còn chia sẻ, trao đổi, cổ vũ những thói quen tốt, hành động đẹp trong việc phòng chống bạo lực học đường. Chia sẻ kiến thức pháp luật có liên quan đến hậu quả do bạo lực học đường gây ra, kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường hoặc tham gia giải quyết, đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực tạo môi trường để các em học sinh được rèn luyện, trưởng thành và trau dồi kỹ năng sống, giáo dục các em những giá trị đạo đức tốt đẹp trong việc xây dựng tình bạn đẹp của tuổi học trò, tuyên truyền phòng chống tình trạng bạo lực học đường để góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, lành mạnh.​