Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án ĐTXDtuyến đường trung tâm hành chính thị trấn Vĩnh Trụ đoạn từ QL.38Bđến đường n...

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án ĐTXDtuyến đường trung tâm hành chính thị trấn Vĩnh Trụ đoạn từ QL.38Bđến đường nối ĐT.499với ĐT.492theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng –Chuyển giao
Xem chi tiết tại đây: document - 2022-01-25T165908.187.pdf