Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đình, chùa Trung Tiến xã Nhân Bình

Tin tức, sự kiện  
Đình, chùa Trung Tiến xã Nhân Bình
Đình, chùa Trung Tiến còn có tên gọi là đình, chùa Thổ Dị  thuộc thôn Trung Tiến, xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

     Đình, chùa cùng nằm trên thửa đất không chia cắt, là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội chung của thôn Trung Tiến, là cơ sở hoạt động chung của địa phương trong tời kỳ cách mạng kháng chiến.

    Đình Trung Tiến thờ bốn vị thần thời vua Hùng Duệ Vương: Đệ nhất cao Sơn Đại Vương, Đệ nhị Câu Mang Đại Vương, Đệ tam Tam kỳ giang Linh Lang Đô Đại Vương.

dinh trung tien.JPG

Quang cảnh trước sân Đình

   Chùa Trung Tiến thờ phật và các nhân vật liên quan đến phật giáo. Ở tòa Thượng điện thờ có 11 pho tượng tính từ trên xuống.

Trung Tiến là mảnh đất có truyền thống yêu nước, tinh thần buất khuất chống giặc ngoại xâm. Giai đoạn từ 1930 – 1945 đình, chùa Thổ Di (Trung Tiến) được chọn làm cơ sở hoạt động cách mạng như địa điểm hội họp, nuôi dấu, che chở cho cán bộ địa phương. Cách mạng Tháng Tám thành công, đình, chùa Thổ Dị được sử dụng để mở các lớp bình dân học vụ, xóa mù chữ cho nhân dân địa phương. Trong suốt thời kỳ từ năm 1950 – 1954 đình, chùa Thổ Dị (Trung Tiến) thường xuyên là địa điểm hội họp luyện quân của cán bộ, bộ đội du kích và là cơ sở để tập kết thương binh của xâ, là địa điểm bảo vệ cán bộ lãnh đạo của xã. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đình, chùa Trung Tiến là nơi tổ chức tiễn đưa con em của quê hương lên đường chiến đấu ở các chiến trường, nhiều người đã anh dũng hy sinh.

31969751_2469318756427574_4153860036730290176_n.jpg

Không gian thờ tự bên trong đình

Từ năm 1975 đến nay đình, chùa Trung Tiến là trung tâm văn hóa tính ngưỡng là nơi sinh hoạt cảu các tổ chức đoàn thể trong thôn.

Tại đình, chùa Trung Tiền thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân trong thôn nổi bật là các kỳ lễ sau (tính theo âm lịch):

  • Ngày 15 tháng giêng lễ Thượng Nguyên
  • Ngày 15 tháng tư Ngày lễ Phật Đản
  • Ngày 15 tháng bảy Ngày lễ xá tội vong nhân

    Hội làng Trung Tiến được tổ chức vào ngày mồng 10 tháng giêng, ngày hóa của hai vị Thành hoàng là ông Đô, ông Lang.

    Đình, chùa Trung Tiến tọa Bắc, hướng Nam trên một khí đất ở cuối làng có diện tích 1640m2. Tương truyền làng Trung Tiến nằm trên thế đất hình Kim Quy, vị trí đình hiện nay là lưng rùa.

    Từ những giá trị về lịch sử năm 2012 đình Trung Tiến xã Nhân Bình đã được công nhận là di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.