Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đình Ngô Ngoại xã Bắc Lý

Tin tức, sự kiện  
Đình Ngô Ngoại xã Bắc Lý
Đình Ngô Ngoại được xây dựng vào thời Lê Cảnh Hưng (1782). Công trình được bố cục theo mặt bằng hình chữ Đinh, gồm 2 tòa: tiền đường 3 gian, 2 chái, hậu cung 3 gian. Tiền đường có chiều dài 16,75m, rộng 7,15m, gian giữa dài 3,82m, hai gian bên bằng nhau dài 3,30m, hai gian chái bằng nhau dài 3,15m.

Tiền đường thiết kế kiểu 4 mái cong, lợp ngói nam. Trên bờ nóc đắp "Lưỡng long chầu mặt nhật", các con rồng đầu ngẩng cao, các đao mác chảy xuôi về phía sau, thân uốn khúc mềm mại, chân bám vào bờ nóc, dưới mặt nhật là hình mặt hổ phù mắt lồi to, trán dô, miệng ngậm chữ thọ.. Trên bờ dải ở các  khúc nguỷnh đắp 4 con nghê trong các tư thế khác nhau, con thì chồm về phía trước, con thì ngước nhìn về nóc như đang nhảy múa, bốn đầu đao đắp các con rồng, phượng trong tư thế sinh động...

dinh.jpg

Mặt trước của đình Ngô Ngoại

          Cấu trúc bộ khung gỗ chịu lực tòa tiền đường gồm 4 vì nóc, mỗi vì nóc có 4 hàng chân cột. Thức kiến trúc của 4 vì nóc theo kiểu kẻ, trụ trốn, bẩy tiền, bẩy hậu, trên thân kẻ ở hai mặt bên chạm khắc các hình vân mây cách điệu.

          Thiết kế kiến trúc tòa tiền đường mang phong cách thời Hậu Lê và thời Nguyễn.

          Từ tiền đường vào hậu cung qua 3 ô cửa. Tòa hậu cung nối gian giữa tiền đường theo kiểu  giao mái bắt vần, gồm 3 gia. Cấu trúc bộ khung chịu lực có 4 vì nóc, mỗi vì nóc có 4 hàng cột. Bộ ba vì nóc phía ngoài thiết kế theo kiểu giá chiêng, con rường, kẻ; vì nóc trong giáp với đầu hồi thiết kế theo kiểu ván mê, còn các vì nách thiết kế theo kiểu chồng rường con nhị...

tho tu.jpg

Không gian thờ tự bên trong Đình

Căn cứ các nguồn thư tịch Hán văn như Thần phả, Sắc phong thì đình Ngô Ngoại thờ Đông Hải Đại vương Nguyễn Phục và Thành Hoàng bản thổ Cai Cự..

          Đình Ngô Ngoại còn lưu giữ một số đồ thờ có giá trị như: khám thờ, , bát hương sành, cỗ ngai bài vị thờ Đông Hải Đại Vương Nguyễn Phục, Kiệu Bát Cống, Phật Long Đình, lục bình, bát hương, chóa, bát, mũ thờ...

          Với những giá trị lịch sử nêu trên năm 2010 Đình Ngô Ngoại được xếp hạng là di tích Lịch sử Văn hóa cấp Tỉnh. ​​​