Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn viên, thanh niên Vĩnh Trụ hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia

Tin tức, sự kiện  
Đoàn viên, thanh niên Vĩnh Trụ hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia

Sáng 10/10, Đoàn thanh niên thị trấn Vĩnh Trụ tổ chức hoạt động Ngày tình nguyện hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính và tuyên truyền chuyển đổi số quốc gia nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, Đoàn thanh niên thị trấn Vĩnh Trụ đã thành lập tổ tình nguyện (gồm 4-5 đoàn viên) thực hiện đón tiếp, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân trong thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa" UBND thị trấn. Cùng đó tuyên truyền, vận động người dân tham gia kênh Zalo OA - Chuyển đổi số quốc gia; hỗ trợ cài đặt các ứng dụng: theo dõi sức khoẻ điện tử, Bảo hiểm xã hội VSSID, VNPT MONEY... Ghi nhận ngay trong buổi sáng ngày ra quân, tổ tình nguyện của Đoàn thanh niên thị trấn Vĩnh Trụ đã hỗ trợ hơn 50 lượt công dân tới thực hiện TTHC tại bộ phận “một cửa" UBND thị trấn.

vtru 1.jpg

​Tổ tình nguyện của Đoàn thanh niên thị trấn Vĩnh Trụ đã hỗ trợ công dân tới thực hiện TTHC tại bộ phận “một cửa" UBND thị trấn.

Ngay sau ngày ra quân, Đoàn thanh niên thị trấn sẽ duy trì hoạt động tình nguyện hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính và tuyên truyền chuyển đổi số quốc gia định kỳ 2 ngày/tuần.

Qua hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, thanh niên trong cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính vì nhân dân phục vụ. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội nhằm hỗ trợ người dân thuận tiện trong giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch thương mại…