Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đón bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật và lịch sử cấp tỉnh đình Lý Nội, xã Phú Phúc, huyê...

Tin tức, sự kiện  
Đón bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật và lịch sử cấp tỉnh đình Lý Nội, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân
Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân vừa long trọng tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật và lịch sử cấp tỉnh đình Lý Nội.

Đình Lý Nội thuộc thôn Lý Nội, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân. Đình được khởi dựng từ thời Hậu Lê, có niên đại hơn 300 năm. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đình Lý Nội là trung tâm cơ sở cách mạng, nơi tập hợp nhân dân, các thanh niên dân chủ, cán bộ việt Minh tuyên truyền sự ra đời của Đảng, phát động phong trào đấu tranh chống sưu cao thuế nặng, phụ thu lạm bổ. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đình là nơi dạy bình dân học vụ, nơi cán bộ và nhân dân bàn thực hiện cải cách ruộng đất, thành lập tổ đổi công. Từ khi đất nước thống nhất, đình Lý Nội trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Đình còn là một trong số ít di tích thờ Vương phi Mỵ Ê, một liệt nữ nổi tiếng trong tâm thức dân gian của người Việt đã lấy cái chết để bảo vệ phẩm tiết của mình. Trải qua hơn 300 năm, với bao thăng trầm của lịch sử cùng 3 lần tu bổ, trung tu, đình Lý Nội vẫn giữ được nguyên vẹn phong cách kiến trúc cổ truyền của dân tộc, nhiều nét trạm khắc tinh xảo, nghệ thuật trang trí điêu khắc mang đậm phong cách thời Hậu Lê. Trong đình còn lưu giữu nhiều đồ thờ tự đẹp, có giá trị nghệ thuật như hương án cổ, kiệu bát cống, kiệu song hành, lư đá cổ, bài vị cổ cùng các sắc phong, câu đối….

Việc đón nhận bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật và lịch sử cấp tỉnh là niềm vinh dự của nhân dân xã Phú Phúc, đồng thời thông qua đó nhằm tôn vinh, tuyên truyền, quảng bá sâu rộng giá trị văn hóa cha ông để lại, nhắc nhở các thế hệ hôm nay nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với việc gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc.​