Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.04 (tuyến Dốc Lưu - Chợ Quán)

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.04 (tuyến Dốc Lưu - Chợ Quán)
Tên dự án: Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.04 (tuyến Dốc Lưu - Chợ Quán)
Mục đích: Tạo điều kiện vận chuyển vật tư và nhân lực để cứu hộ đê sông Hồng, sơ tán nhân dân khi có sự cố đê sông Hồng. Đảm bảo ATGT góp phần thúc đẩy KT - XH của địa phương
Lĩnh vực: Giao thông
Thời gian triển khai: 2015-2017
Kinh phí đầu tư: 196782800 nghìn đồng
Tình trạng: Đã hoàn thành GĐI ; đang triển khai các bước lập điều chỉnh GĐII​