Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng du lịch DTLSVHQG Đền Trần Thương xã Nhân Đạo

Dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng du lịch DTLSVHQG Đền Trần Thương xã Nhân Đạo
Tên dự án:Dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng du lịch DTLSVHQG Đền Trần Thương xã Nhân Đạo
Mục đích:Tạo cảnh quan không gian kiến trúc và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tương xứng với giá trị di tích và tiềm năng du lịch của khu DTLSQG đền Trần Thương. Đáp ứng phục vụ việc tổ chức lễ hội hàng năm, việc thăm viếng của lãnh đạo, nhân dân và du khách.
Lĩnh vực: Văn hóa tâm linh
Thời gian thực hiện:
Kinh phí đầu tư: 94484392nghìn đồng
Tình trạng: Đang TC GĐI; Triển khai KH GĐII​