Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gói thầu mua quà tặng đối tượng người có công nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

Tin tức, sự kiện  
Gói thầu mua quà tặng đối tượng người có công nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

Tên gói thầu: Mua quà tặng đối tượng người có công nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019).

Đơn vị tổ chức thực hiện mua sắm: Phòng Lao động TB&XH huyện Lý Nhân.

Giá gói thầu: 1.917.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một tỷ chín trăm mười bảy triệu đồng chẵn.

(Chi tiết hàng hóa, giá đơn vị, quy cách, chủng loại nhất trí như kết quả thẩm định của cơ quan Tài chính Báo cáo số 124/BC-TCKH ngày 26/6/2019)

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng chọn gói.

Nguồn vốn: Nguồn chi thường xuyên ngân sách huyện.

Thời gian thực hiện gói thầu: Trong tháng 7/2019​

Quyết định:QD 3094 ngay 27.6.2019 cua UBND huyen.pdf