Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND huyện Lý nhân tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022

Tin tức, sự kiện  
HĐND huyện Lý nhân tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022

Trong các ngày 02,03/6/2022, đại biểu HĐND huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri tại 7 đơn vị trên địa bàn huyện, tại điểm xã Bắc Lý, tổ đại biểu HĐND huyện do Thượng tá Phạm Đồng Điện - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện làm tổ trưởng đã tiếp xúc với cử tri xã Bắc Lý, Chân Lý và xã Trần Hưng Đạo.

Đại diện cử tri 3 xã phát biểu ý kiến.png

Đại diện cử tri tại xã Bắc Lý phát biểu ý kiến

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri 3 địa phương đã được nghe đại biểu HĐND huyện báo cáo về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri 3 xã từ kỳ họp thứ 5 HĐND huyện đến nay; Thông báo dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Trên tinh thần dân chủ, cưởi mở và thẳng thắng. Đại diện cử tri 3 xã Chân Lý, Bắc Lý và Trần Hưng Đạo gửi đến kỳ họp sắp tới một số ý kiến, kiến nghị đề nghị các ngành chức năng giải quyết như: Thực hiện một số tuyến đường giao thông; đề nghị đẩy nhanh việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; cung cấp điện sinh hoạt cho nhân dân ở một số địa phương; các vấn đề liên quan đến thực hiện BHYT, Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân…

Thượng tá Phạm Đồng Điện.png

Đồng chí Phạm Đồng Điện, Ủy viên BTV HU, Trưởng Công an huyện tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Thay mặt tổ đạo biểu HĐND huyện, Thượng tá - Phạm Đồng Điện - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện đã trả lời, làm rõ một số vấn đề các đại biểu cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết; đồng thời tiếp thu các ý kiến, tổng hợp gửi các ngành có liên quan tại kỳ họp tới. Dự kiến kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND huyện Lý Nhân khóa XX sẽ được tổ chức trong 1 ngày từ ngày 14 - 16/7/2022.