Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả của công tác kiểm tra giám sát hoạt động quản lý vốn ủy thác của Hội Cựu chiến binh huyện Lý Nhân

Tin tức, sự kiện  
Hiệu quả của công tác kiểm tra giám sát hoạt động quản lý vốn ủy thác của Hội Cựu chiến binh huyện Lý Nhân
Hội Cựu chiến binh huyện Lý Nhân hiện có trên 10.409 hội viên sinh hoạt tại 147 chi hội trong toàn huyện. Thực hiện chương trình ký kết với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lý Nhân, ngay từ đầu năm Ban thường vụ Hội Cựu chiến binh huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát nguồn vốn ủy thác đến từng tổ TKVV và các hộ vay vốn.

Theo đó, trong tháng 5/2023 vừa qua, Hội Cựu chiến binh đã tổ chức kiểm tra hoạt động quản lý vốn ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các cơ sở Hội và Tổ TKVV, theo Kế hoạch số 37/KH - CCB, ngày 24/4/2023 của Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh huyện Lý Nhân về việc Kiểm tra, giám sát vốn vay NHCSXH năm 2023", đồng thời tiến hành rà soát các hộ vay vốn, với mục đích nhằm đánh giá tình hình quản lý, sử dụng vốn, việc thực hiện các công đoạn theo văn bản hoạt động nhận uỷ thác giữa Hội Cựu chiến binh và Ngân hàng chính sách xã hội; kiểm tra đánh giá việc triển khai thực hiện huy động tiết kiệm qua tổ TK&VV; mở sổ theo dõi hoạt động vay vốn, cập nhật chứng từ thu chi phí uỷ thác theo hướng dẫn của Ngân hàng CSXH. Thông qua kiểm tra giám sát nhằm phát hiện những tồn tại, hạn chế trong hoạt động quản lý, sử dụng vốn, sử dụng phí uỷ thác để từ đó có những giải pháp kịp thời, giúp Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn nâng cao chất lượng hoạt động quản lý các nguồn vốn.​

Thực hiện chương trình ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, các cơ sở Hội tiếp tục tín chấp cho hội viên vay từ Ngân hàng chính sách xã hội. Hội Cựu chiến binh huyện đã Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp với Ngân hàng thu hồi vốn vay đến hạn, kiểm tra giám sát các tổ tiết kiệm để cho hội viên Cựu chiến binh vay đúng đối tượng và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích nhằm phát triển kinh tế. Đến nay, dư nợ vốn vay từ NHCSXH Hội quản lý là 110,028 tỷ đồng với 57 tổ TKVV với 2.010 hộ vay.

CCB.png

Hội Cựu chiến binh xã Nhân Chính (Lý Nhân) phối hợp với NHCSXH huyện Lý Nhân, kiểm tra giám sát các hộ vay vốn

Thông qua kiểm tra, nguồn vốn vay được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng đã giúp nhiều gia đình hội viên Cựu chiến binh giải quyết được vấn đề tài chính cho con ăn học, cải tạo công trình nước sạch, vệ sinh, cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển chăn nuôi, trồng trọt... khi có vốn, hội viên mạnh dạn đưa các giống cây, con mới năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, từng bước thay đổi tập quán canh tác cũ, xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Đã có nhiều hội viên từ hộ nghèo, sản xuất nhỏ lẻ phát triển trở thành các chủ gia trại, trang trại có quy mô lớn, sản xuất nông sản hàng hóa, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần xây dựng Nông thôn mới. Qua đó, không chỉ xóa nghèo cho mình mà còn hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hộ khác cùng vươn lên phát triển kinh tế.

Để quản lý tốt nguồn vốn ủy thác NHCSXH, ngay từ đầu năm Hội cựu chiến binh huyện đã chỉ đạo cơ sở hội xây dựng kế hoạch kiểm tra 100% các tổ TKVV và các hộ vay vốn mới được giải ngân. Phối hợp cùng ngân hàng CSXH huyện nắm bắt và xử lý kịp thời các trường hợp nợ xấu, nợ quá hạn.

Từ những việc làm đó không chỉ giúp các hội viên vươn lên ổn định cuộc sống, thông qua hoạt động quản lý điều hành nguồn vốn vay, đội ngũ cán bộ Hội Cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở được rèn luyện phát triển các kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hội viên ở cơ sở; từ đó xây dựng kế hoạch, biện pháp phù hợp để tạo sự gắn kết giữa hội viên với tổ chức Hội.

 Trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nội dung trong văn bản thoả thuận đã ký với NHCSXH huyện, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn vay, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động, tổ chức các lớp đào tạo nghề, tham quan học tập mô hình kinh tế hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, giới thiệu các gương hội viên tiêu biểu, điển hình trong phát triển kinh tế... giúp hội viên có thêm kinh nghiệm áp dụng vào thực tế sản xuất, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.