Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hòa Hậu nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân

Tin tức, sự kiện  
Hòa Hậu nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân
Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, UBND xã Hòa Hậu luôn chú trọng, quan tâm phát triển và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Tuyên truyền, vận động nhân dân từng bước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, quy hoạch xây dựng các điểm vui chơi, sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Cấp ủy chính quyền từ xã đến cơ sở thôn đã tuyên truyền và triển khai sâu rộng 4 nội dung và 5 tiêu chuẩn xây dựng nhà văn hóa, xây dựng thôn, làng văn hóa tới toàn thể nhân dân trong xã và đã được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia. Đến nay, toàn xã Hòa Hậu hiện có 10/10 thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa", 6/10 thôn được công nhận “Làng văn hóa sức khỏe". Năm 2020, toàn xã có gần 4.000 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.