Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Cựu chiến binh xã Nhân Mỹ quản lý tốt nguồn vốn nhận uỷ thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội

Tin tức, sự kiện  
Hội Cựu chiến binh xã Nhân Mỹ quản lý tốt nguồn vốn nhận uỷ thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội
Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Nhân Mỹ thực hiện tốt việc phối hợp giải ngân các nguồn vốn từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên. Các chương trình vay vốn chính sách xã hội được phát huy có hiệu quả tạo điều kiện và hỗ trợ các hộ nông dân có được nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn được tham gia học tập tốt hơn. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, góp phần phát tiển kinh tế địa phương.

 1 (20).png

Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Hội viên Hội CCB thôn Mỹ Đà.

Hội CCB xã Nhân Mỹ có 313 hội viên sinh hoạt ở 03 chi hội thôn. Hội được Ban giảm nghèo xã và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giao quản lý 02 tổ Tiết kiệm và vay vốn (TT&VV). Để quản lý và thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, Ban Thường vụ Hội CCB xã luôn bám sát các nội dung ủy thác, Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, các văn bản chỉ đạo của NHCSXH các cấp; chỉ đạo chi hội thôn trực thuộc Hội quản lý thực hiện đầy đủ các nội dung ủy thác, đúng chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. Cùng với đó, chủ động đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hội viên trên địa bàn bằng nhiều hình thức như lồng ghép với các hội nghị và các buổi sinh hoạt của các Chi hội ở cơ sở. Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra giám sát đối với 100% các tổ TK&VV do Hội quản lý. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã hạn chế được nhiều vấn đề tiêu cực trong công tác bình xét cho vay, không xảy ra tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi trong các tổ TK&VV.
Đến 31/7/2023, tổng số tiền dư nợ do Hội quản lý đạt trên 2,55 tỷ đồng với 58 hộ vay, trong đó, cho 13 hộ vay giải quyết việc làm với số tiền 648 triệu đồng; 02 hộ nghèo vay 100 triệu đồng; 01 hộ vay vốn học sinh, sinh viên với số tiền 31,5 đồng; 38 hộ vay vốn nước sạch và vệ sinh môi trường với số tiền 760 triệu đồng; 17 hộ hộ cận nghèo với số tiền 813 triệu đồng và 04 hộ thoát nghèo số tiền 200 triệu đồng. Số dư nợ tiết kiệm qua 2 tổ đạt trên 93 triệu đồng, đạt 83,01% kế hoạch chỉ tiêu giao. Qua theo dõi, kiểm tra đánh giá nhìn chung các tổ đều hoạt động tốt, thông qua việc đánh giá xếp loại của NHCSXH huyện có 2/2 tổ được xếp loại tốt, không có nợ quá hạn. Việc lưu trữ các loại sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động của tổ, họp bình xét hộ vay vốn, họp giao ban theo quy định, tham gia đầy đủ các đợt tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Ngân hàng CSXH tổ chức.

 2 (10).png
Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Hội viên Hội CCB thôn Mỹ Đà. 

Từ nguồn vốn vay của NHCSXH huyện đã tạo điều kiện và động lực khích lệ hội viên mạnh dạn đầu tư, tích cực lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp; thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;  xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực làm cho số hộ khá, giàu của xã tăng lên, số hộ nghèo giảm đáng kể. Thông qua hoạt động của tổ TK&VV đã quy tụ, tập hợp hội viên tham gia vào tổ chức Hội ngày càng cao, góp phần vào việc xây dựng cơ sở hội ngày càng vững mạnh, củng cố niềm tin, tình đoàn kết, tích cực hỗ trợ nhau trong cuộc sống vươn lên làm giàu, hội viên thêm gắn bó với tổ chức Hội. 
Để phát huy tốt công tác quản lý vốn tín dụng chính sách, trong thời gian tới Hội sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nội dung công việc do NHCSXH ủy thác, nắm bắt tình hình từng hộ gia đình để đảm bảo cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn vay đúng mục đích. Bên cạnh đó, quan tâm đến công tác bình xét cho vay, đồng thời đôn đốc, nhắc nhở hộ vay làm tốt trách nhiệm trả lãi, trả gốc và gửi tiết kiệm đều đặn hàng tháng, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng./.