Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội LHPN huyện Lý Nhân tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2022

Tin xã, thị trấn  
Hội LHPN huyện Lý Nhân tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2022

Ngày 8/6/2022, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Lý Nhân tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2022.

Tại lớp tập huấn các đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Chi hội trưởng các thôn, tổ dân phố của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được truyền đạt những kiến thức cơ bản các chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; tập huấn nghiệp vụ công tác hội và chuyển giao mốt số kiến thức mới về khoa học, kỹ thuật.

Các đại biểu về dự hội nghị (1).png

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ Hội LHPN các cấp trong huyện nâng cao kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ công tác Hội để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội tại địa phương. Từ đó, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.