Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với thường trực HĐND các xã tháng 11 năm 2020

Tin tức, sự kiện  
Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với thường trực HĐND các xã tháng 11 năm 2020

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện, UBND huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, căn cứ và​o kết quả triển khai thực hiện, ngày 02/12/2020 Thường trực tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với thường trực HĐND các xã tháng 11 năm 2020. Tới dự có Thường trực HĐND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, lãnh đạo các cơ quan có liên quan và Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

GB t11.jpg

Đồng chí Trần Văn Hạnh- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

Quý IV, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức Kỳ họp Chuyên đề và ban hành một số Nghị quyết thuộc thẩm quyền: Nghị quyết bổ sung danh mục 28 dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết điều chỉnh tên 6 dự án trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết điều chỉnh quy mô dự án: Cải tạo nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước tuyến từ cầu Mai Xá đến đường Trần Thánh Tông, thị trấn Vĩnh Trụ; Nghị quyết phê chuẩn chủ trương đầu tư 44 dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do UBND huyện và UBND cấp xã, thị trấn là chủ đầu tư; Nghị quyết về việc phân bổ chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn dự kiến tăng thu tiền sử dụng đất năm 2020. 2 ban của HĐND huyện tổ chức giám sát quý III, ban hành thông báo kết quả sau giám sát đảm bảo đúng quy định.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trần Văn Hạnh – Chủ tịch HĐND huyện  trong thời gian tới đề nghị các cơ quan liên quan chuẩn bị các văn bản, tài liệu, các điều kiện phục vụ Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 đảm bảo chất lượng. Đồng thời tổ chức đánh giá xếp loại đại biểu HĐND huyện năm 2020 đảm bảo đúng quy định. Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021; các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp thường lệ trong năm theo đúng luật định…