Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ Tám (kỳ họp chuyên đề)

Tin tức, sự kiện  
Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ Tám (kỳ họp chuyên đề)
Chiều ngày 4/8/2022, HĐND huyện Lý Nhân khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ Tám (kỳ họp chuyên đề). Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Thuấn – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thành Thăng – Chủ tịch UBND huyện.Hội nghị đã thống nhất, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Tám HĐND huyện sẽ dự tổ chức trong ½ ngày, thời gian từ ngày 13 - 25/8/2022. 
Đồng chí Trần Đức Thuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị (1).png
Đồng chí Trần Đức Thuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị 
Kỳ họp sẽ tập trung xem xét, thảo luận báo cáo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 và tờ trình phê duyệt chủ trương đối với 5 dự án trên địa bàn gồm: Dự án xây dựng khu tái định cư xã Nhân Nghĩa, xã Hòa Hậu, xã Trần Hưng Đạo, xã Tiến Thắng, Trường mầm non xã Trần Hưng Đạo để phục vụ thực hiện các dự án trên địa bàn. Kỳ họp cũng sẽ thực hiện việc miễn nhiệm và kiện toàn bầu bổ sung thành viên UBND huyện. Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Trần Đức Thuấn yêu cầu UBND huyện và các phòng chuyên môn khẩn chương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết gửi Thường trực HĐND huyện trước ngày 08/8/2022, đồng thời chuẩn bị các điều kiện khác để kỳ họp thành công tốt đẹp.