Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước

Tin tức, sự kiện  
Hội nghị nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước
Chiều ngày 29/5/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, bảo vệ bí mật nhà nước; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện một số nội dung của Đề án 06 trên địa bàn huyện Lý Nhân. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Xuân Trung - Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Công Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyện.

m3.jpg

Đồng chí Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Châu 

     Tại Hội nghị, trên 100 đại biểu gồm: thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số của huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, văn thư lưu trữ và phụ trách tại bộ phận một cửa đã được các báo cáo viên truyền đạt 5 nội dung  gồm: giới thiệu tổng quan, định hướng chuyển đổi số; giới thiệu về chuyển đổi số, công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng; định hướng công tác bảo vệ bí mật nhà nước; đẩy nhanh tiến độ kích hoạt tài khoản định danh điện tử và triển khai thực hiện các mô hình điểm  của Đề án 06 trên địa bàn huyện; triển khai cấp tài khoản an sinh xã hội.

 m2.jpg

Đồng chí Đinh Công Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Châu 

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Công Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả bước đầu trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Đồng thời nhấn mạnh chuyển đổi số là nhiệm vụ yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trên cơ sở kiến thức tiếp thu, các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Cùng với đó, khẩn trương, quyết liệt, tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai, thực hiện về chuyển đổi số có hiệu quả.

     Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ chuyên môn của huyện, xã nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi số; trang bị những kỹ năng bảo mật thông tin trên môi trường mạng. Từ đó, áp dụng vào công việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện./.