Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn một số nội dung liên quan đến phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Cổng Dịch vụ công và hệ thống ...

Tin tức, sự kiện  
Hội nghị tập huấn một số nội dung liên quan đến phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử.
Chiều ngày 19/6/2024, UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cho cán bộ phụ trách của huyện, các xã, thị trấn.

​    Tại nội dung tập huấn về phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ phụ trách của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; Công an huyện; Ban Chỉ huy Quân sự; cán bộ Văn thư, chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện được báo cáo viên của VNPT Hà Nam hướng dẫn khai thác, sử dụng các chức năng của phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành với một số nội dung cụ thể như: Xử lý văn bản đến, văn bản đi, quản lý lịch đơn vị, chức năng ký số điện tử cá nhân và của tổ chức; Hướng dẫn tạo văn bản dự thảo từ văn bản đến và xử lý văn bản trên phân hệ giao nhiệm vụ; Hướng dẫn gửi yêu cầu trên hệ thống chăm sóc khách hàng; Cài đặt, cấu hình chữ ký số trên phần mềm Quản lý văn bản,…


toàn canh.jpg

Các đại biểu dự tập huấn. Ảnh: Vân Sơn

    Tại nội dung tập huấn liên quan đến Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử, các cán bộ phụ trách công tác tiếp nhận và trả kết quả một cửa các cơ quan thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn đã được hướng dẫn cài đặt, thực hiện ký số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; thanh toán trực tuyến đối với các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính; Hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số công cộng. 

chuyen vien vnpt.jpg

Chuyên viên VNPT truyền đạt các nội dung tại hội nghị tập huấn. Ảnh:Vân Sơn


     Hội nghị cũng dành thời gian giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng hệ thống tại các địa phương, đơn vị.

      Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ  cán bộ phụ trách của huyện và các xã, thị trấn. Từ đó, góp phần kết nối liên thông văn bản giữa các cấp, tạo lập môi trường giao tiếp điện tử; nâng cao hiệu quả của công tác cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu về xây dựng Chính quyền điện tử./.