Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, BCH Trung ương Đảng khoá XIII

Tin tức, sự kiện  
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, BCH Trung ương Đảng khoá XIII

 Sáng 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội đến hơn 16.200 điểm cầu các Ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên phạm vi toàn quốc với hơn một 1,4 triệu cán bộ, đảng viên (CBĐV) tham gia. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lý Nhân có đồng chí: Trần Đức Thuấn, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đức Nhương, Phó Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, MTTQ huyện. Hội nghị được kết nối tới các điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

87qv1 (1).png

Toản cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường huyện. Ảnh: Văn Vương

Trong buổi sáng ngày 04/12, các đại biểu dự hội nghị đã nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc". Theo đó, Chủ tịch nước đi sâu phân tích, làm rõ 4 nội dung: Vài nét về Nghị quyết số 23- NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Vì sao BCH Trung ương khóa XIII ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Những nội dung chủ yếu Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII; việc tổ chức thực hiện nghị quyết. Tiếp đó, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới". Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tập trung giới thiệu, phân tích và nhấn mạnh một số nội dung: Các yếu tố nền tảng của chính sách xã hội; Đánh giá khái quát 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15- NQ/TW ngày 1/6/2012; Sự cần thiết ban hành nghị quyết về đổi mới, nâng cao chất lượng, chính sách xã hội; Những nội dung chính và những điểm mới nổi bật của Nghị quyết số 42- NQ/TW ngày 24/11/2023.

​Trong chương trình hội nghị buổi chiều, các đại biểu đã nghe: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới" và hướng dẫn thực hiện triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tám, khóa XIII.