Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi h...

Tin tức, sự kiện  
Hội nghị trực tuyến quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Sáng ngày 19/6, UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có đồng chí Nguyễn Đức Nhương - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Đức Nhượng - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội; Tài chính; Nội vụ; Văn phòng HĐND - UBND huyện; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện;  Đại diện lãnh đạo Công an huyện, Chỉ huy, Cán bộ chiến sĩ phụ trách công tác xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, Đội Tham mưu Công an huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Trưởng, Phó Công an, Cán bộ Văn phòng UBND, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Văn hóa, Đài truyền thanh và thành viên các Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở.

     Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Nhương - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024  là các văn bản luật quan trọng, được Quốc hội, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm chỉ đạo, có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân và công tác bảo đảm ANTT. Đây cũng là một trong những hoạt động quan trọng nhằm chuẩn bị chu đáo cho việc ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn huyện vào ngày 01/7 tới. Do đó, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đại biểu tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập để lĩnh hội tối đa các nội dung mà báo cáo viên truyền đạt.

 3.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Nhương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Văn Vương

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Công an huyện truyền đạt, phổ biến các nội dung quan trọng của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở (Luật số 30); Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 của HĐND tỉnh quy định tiêu chí thành lập, tiêu chuẩn về số lượng thành viên Tổ bảo về ANTT, mức hỗ trợ, bồi dưỡng, chế độ chính sách đối với người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở và điều kiện đảm bảo hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Nhượng - Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở trong công tác tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai Luật. Đồng thời khẳng định lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là lực lượng đắc lực, cánh tay nối dài của của lực lượng Công an nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, từng bước xây dựng nền An ninh nhân dân gắn với thế trận An ninh nhân dân, giải quyết kịp thời, nhanh chóng các vụ việc ngay từ cơ sở. Để chuẩn bị cho lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn vị, địa phương cần thống nhất nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hành động để đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện, hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm thống nhát nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội khi triển khai thực hiện. Đồng thời rà soát, bám sát các nhiệm vụ được phân công để chuẩn bị tốt lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn huyện. Các địa phương hoàn thành thủ tục, hồ sơ tuyển chọn công dân tham gia vào lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở theo đúng trình tự, thủ tục cũng như đảm bảo các điều kiện hoạt động của các Tổ bảo vệ ANTT phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

     Hội nghị tập huấn nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao nhận thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đồng thời trang bị kỹ năng xử lý tình huống thực tế trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Trên cơ sở đó vận dụng vào xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế, góp phần hỗ trợ đắc lực trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở./.