Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản về công tác dân vận

Tin tức, sự kiện  
Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản về công tác dân vận
Sáng 6/1/2022, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 23 (ngày 30/7/2021) của Bộ Chính trị và Đề án 02, ngày 9/11/2021; Quy chế 05, ngày 9/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh và 91 điểm cầu cấp cơ sở.

Dự tại điểm cầu huyện Lý Nhân, có đồng chí Trần Đức Thuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Nhương, Phó Bí thư TT Huyện ủy; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng, Phó các Ban xây dựng Đảng, Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy cơ quan và Bí thư chi bộ các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Huyện ủy.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Lý Nhân.png

Tại điểm cầu Huyện Lý Nhân

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đã quán triệt Quyết định 23, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị; tập trung phân tích một số điểm mới của Quyết định 23 so với Quyết định 290, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị. Theo đó, Quyết định 23 gồm 4 chương, 28 điều (giảm 1 chương, 6 điều so với Quyết định 290). Trong phần quy định chung, Quyết định 23 nêu rõ công tác Dân vận là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị; Đảng lãnh đạo trực tiếp công tác Dân vận. Bổ sung nội dung quy định các cơ quan, tổ chức phân công lãnh đạo, cán bộ trực tiếp phụ trách công tác Dân vận. Quyết định 23 cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan đảng, cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác Dân vận.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Đề án 02, ngày 9/11/2021 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân vận của Đảng giai đoạn 2021-2025 và Quy chế 05, ngày 9/12/2021 của BTV Tỉnh ủy về công tác Dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Hà Nam. Đề án số 02 và Quy chế 05 của BTV Tỉnh ủy là sự cụ thể hóa Quyết định 23 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị đảm bảo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong tình hình mới; khẳng định công tác Dân vận có ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh- quốc phòng. Đồng thời, chỉ rõ: cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ LLVT đối với công tác Dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; phân công lãnh đạo, cán bộ trực tiếp phụ trách công tác Dân vận. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác Dân vận; quan tâm, chăm lo lợi ích của người dân, tạo sự đồng thuận, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò, vị trí công tác Dân vận trong tình hình mới; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công tác Dân vận; Nâng cao hiệu quả công tác Dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Dân vận của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội; thực hiện công tác tôn giáo gắn với phát triển KT-XH và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố tổ chức, bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp, ngành trong tỉnh quán triệt, cụ thể hóa Quyết định 23 của Bộ Chính trị; Đề án 02; Quy chế 05 của BTV Tỉnh ủy về công tác Dân vận đảm bảo sát với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác Dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, lãnh đạo, cấp, ngành, đơn vị thực hiện công tác Dân vận, nhất là phát huy trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, địa phương trong công tác Dân vận; đẩy mạnh thực hiện công tác Dân vận với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiệm vụ chính trị, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025./.