Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác thông tin đối ngoại; kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Tin tức, sự kiện  
Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác thông tin đối ngoại; kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Chiều ngày 23/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác thông tin đối ngoại; kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Dự hội nghị tại điểm cầu của huyện Lý Nhân có đồng chí Lê Đức Nhượng - Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Trưởng các phòng ban ngành đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn trong huyện.

​Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông phổ biến các nội dung liên quan đến kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; kinh nghiệm phòng tránh và xử lý khủng hoảng truyền thông. Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Hải Long - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt nội dung chuyên đề: Công tác thông tin đối ngoại góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND huyện Lý Nhân.png

Đại biểu dự tại điểm cầu huyện 

Thông qua hội nghị tập huấn, nhằm cung cấp một cách có hệ thống các kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, địa phương trong tỉnh. Từ đó, vận dụng trong quá trình chỉ đạo, tham mưu và triển khai thực hiện ở địa phương. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo, bám sát tình hình trong nước, trong tỉnh; kịp thời định hướng nội dung thông tin tuyên truyền, bảo đảm chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống của các thế lực thù địch, cơ hội. Nâng cao tính thuyết phục của các thông tin, bài viết, hình ảnh, ấn phẩm phù hợp với đối tượng và địa bàn; thống nhất chỉ đạo, định hướng thông tin đối ngoại trên báo chí và xã hội. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ./.