Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nông dân huyện Lý Nhân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu

Tin xã, thị trấn  
Hội nông dân huyện Lý Nhân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ngay từ những tháng đầu năm, Ban Thường vụ Hội nông dân huyện Lý Nhân xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu và triển khai đến Hội nông dân các xã, thị trấn với mục đích giúp hội viên nông dân cải thiện đời sống, tăng thu nhập, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp góp phần xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ngay từ những tháng đầu năm, Ban Thường vụ Hội nông dân huyện Lý Nhân xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu và triển khai đến Hội nông dân các xã, thị trấn với mục đích giúp hội viên nông dân cải thiện đời sống, tăng thu nhập, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp góp phần xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, tăng cường vai trò của tổ chức Hội nông dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; khơi dậy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, sáng tạo của hội viên, nông dân để khai thác tiềm năng, lợi thế đất đai vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các loại cây chủ lực, lợi thế của từng xã để theo hướng sản xuất hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp. Qua đó, Hội nông dân xã, thị trấn tổ chức phát động phong trào cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu, tạo được khí thế thi đua sôi nổi giữa các chi hội và trong cán bộ, hội viên, nông dân để xây dựng với mục đích chỉ trồng những cây trồng có giá trị kinh tế, rau củ quả đáp ứng nhu cầu của thị trường và sinh hoạt hàng ngày của gia đình hội viên.

Để làm tốt việc cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu, Hội nông dân huyện Lý Nhân chỉ đạo các cơ sở Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân để tạo sự đồng thuận, quyết tâm trong cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu, góp phần xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; Vận động các hộ gia đình tích cực, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu để nâng cao thu nhập, làm giàu cho gia đình, góp phần thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, đảm bảo quy trình sản xuất sạch, sản xuất tự nhiên; Khuyến khích và tạo mọi điều kiện để các hộ đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gia tăng. Gắn sản xuất với chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị gia tăng đối với các sản phẩm có lợi thế, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Từng bước liên kết các hộ trong sản xuất để tạo quy mô sản phẩm hàng hóa lớn, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Chú trọng xây dựng, quảng bá, giới thiệu nhãn hiệu, thương hiệu; xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm hàng hóa, đảm bảo phát triển bền vững; Tạo điều kiện cho các hộ tham gia cải tạo vườn tạp xây dựng vườn kiểu mẫu được tiếp cận khoa học kỹ thuật, các nguồn vốn vay, các chính sách hỗ trợ để các hộ có điều kiện phát triển sản xuất.         

Kết quả sau một thời gian Hội nông dân huyện triển khai kế hoạch đến Hội nông dân các xã, thị trấn và chọn xã Xuân Khê làm điểm trong công tác tuyên truyền được 10 hộ hội viên nông dân thôn Lưỡng Xuyên tham gia để cải tạo vườn tạp với diện tích 1,2 mẫu vườn tạp trồng nhiều loại cây ăn quả theo kiểu “mùa nào thức nấy” nhu cầu hàng ngày của gia đình để chuyển sang xây dựng vườn kiểu mẫu trồng cây có giá trị kinh tế cao, có các hệ thống như đường đi ra vườn bằng bê tông, hệ thống nước tưới tự động đến cây, có hố xử lý rác hữu cơ trong vườn và hàng rào bảo vệ xung quang khu vườn và hệ thống tiêu nước, khu vườn luôn luôn sạch đẹp được Lãnh đạo Hội nông dân tỉnh, Thường trực Huyện ủy Lý Nhân, lãnh đạo UBND huyện đánh giá rất cao mô hình này

Qua kết quả bước đầu đã cho thấy trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu là một việc làm có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi người cán bộ Hội phải nhiệt tình trách nhiệm, phân tích được cho hội viên nông dân về lợi ích vườn kiểu mẫu, đồng thời thay đổi được tập quán canh tác. Thời gian tới Hội nông dân huyện tiếp tục chỉ đạo Hội nông dân các xã, thị trấn báo cáo cấp ủy, xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo làm điểm ở 01 chi hội sau đó nhân ra diện rộng. Đồng thời phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, tạo điều kiện cho các hộ tiếp cận với các nguồn vốn vay... Hứa hẹn thời gian tới có nhiều mô hình cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu trên địa bàn huyện Lý Nhân.