Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hơn 40 lễ hội dân gian truyền thống gắn với 500 tích trên địa bàn

Tin tức, sự kiện  
Hơn 40 lễ hội dân gian truyền thống gắn với 500 tích trên địa bàn
Toàn huyện hiện có hơn 40 lễ hội dân gian truyền thống gắn với 500 tích: đình, đền, chùa, miếu, phủ, am nghè. Trong đó có 53 di tích đ­ược Nhà nư­ớc xếp hạng cấp Quốc gia: 26; cấp tỉnh: 27. Trong những năm qua, công tác tổ chức và quản lý lễ hội được UBND huyện chỉ đạo Phòng văn hóa thông tin và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt, đảm bảo đúng với các quy định của Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Từ đó nhân dân phấn khởi, tổ chức chu đáo, nêu cao ý thức gìn giữ, bảo vệ các di sản văn hoá. Tại các lễ hội, công tác an ninh trật tự đ­ược đảm bảo, không xảy ra trộm cắp, hiện t­ượng mê tín dị đoan từng bư­ớc đ­ược xoá bỏ, công tác vệ sinh môi tr­ường đ­ược cải thiện. Các nguồn thu từ lễ hội được công bố công khai, sử dụng vào việc tôn tạo di tích. Bên cạnh phần lễ, nhiều địa ph­ương đã tổ chức tốt phần hội với nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa đặc sắc. Từ năm 2010 Lễ phát lương Đức Thánh Trần tại đền Trần Thương được khôi phục, từ đó đến nay, hàng năm đều tổ chức Lễ phát lương vào giờ Tý đêm 14 và ngày 15 tháng Giêng âm lịch với ý nghĩa cầu lộc, cầu phúc, cầu một năm sung túc, no đủ cho nhân dân và khách thập phương. Với giá trị to lớn về mặt lịch sử và văn hóa, lễ hội đền Trần Thương đã trở thành lễ hội có quy mô trong vùng và lễ hội lớn của tỉnh Hà Nam, tháng 12 năm 2015 Di tích đền Trần Thương xã Trần Hưng Đạo được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia đặc biệt.  Bên cạnh đó, Hoạt động lễ hội trong huyện còn gắn với việc phát triển du lịch theo tuyến đền Trần Thương xã Trần Hưng Đạo - đền Bà Vũ xã Chân Lý - khu tưởng niệm Nhà văn liệt sĩ Nam Cao xã Hòa Hậu có nhiều tiềm năng phát triển.