Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện đoàn Lý Nhân tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2021

Tin tức, sự kiện  
Huyện đoàn Lý Nhân tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2021
Ngày 19/11/2021, Huyện đoàn Lý Nhân phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhật Linh - Bí thư Huyện đoàn Lý Nhân phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡn.png

Đồng chí Nguyễn Thị Nhật Linh - Bí thư Huyện đoàn phổ biến những nội dung cơ bản tại lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, thị trấn, các chi đoàn cơ sở trực thuộc Huyện đoàn được quán triệt, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản trong 3 chuyên đề, gồm: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 về “ Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc"; Phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho cán bộ, đoàn viên thanh nên và tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội.

Ảnh đại diện (1).png

Toàn cảnh lớp tập huấn

 Trên cơ sở các nội dung được tập huấn, bồi dưỡng sẽ giúp nâng cao kiến thức về lý luận chính trị, phương pháp tổ chức các hoạt động Đoàn cho cán bộ đoàn các cơ sở đoàn trực thuộc Huyện đoàn tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả công tác Đoàn, Hội trên địa bàn huyện trong thời gian tiếp theo./.