Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Lý Nhân được bổ sung 37 tỷ đồng chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Tín dụng chính sách xã hội  
Huyện Lý Nhân được bổ sung 37 tỷ đồng chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm
Thực hiện Nghị quyết số 181/NQ-CP ngày 02/11/2023 về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022. Phòng giao dịch (PGD) NHCSXH huyện Lý Nhân được giao bổ sung 37 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương triển khai chương trình tín dụng cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn, PGD NHCSXH huyện phối hợp chính quyền địa phương, các đơn vị nhận uỷ thác khẩn trương tổ chức rà sát nhu cầu vay vốn làm căn cứ tham mưu Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện phân bổ nguồn vốn cho các địa phương; phối hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội kiểm tra thông tin người lao động đủ điều kiện vay vốn; phân công cán bộ thực hiện khảo sát thẩm định phương án vay vốn, giải ngân kịp thời cho các phương án vay vốn khả thi.

11.png

Khảo sát, thẩm định phương án vay vốn gia đình anh Nuyễn Trọng Quỳnh

 thôn 3 Trạm Khê, xã Chân Lý, đầu tư cải tạo ao nuôi cá


Tổng nguồn vốn cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn huyện là 114 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 là 59,5 tỷ đồng, vốn uỷ thác địa phương 19,1 tỷ đồng. Tổng dư nợ 88 tỷ đồng. Vốn vay đã hỗ trợ tạo việc làm cho hơn 1.400 lao động, góp phần duy trì, phát triển sản phẩm làng nghề, sản phẩm Ocop của địa phương, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

                12.jpg

    Giải ngân vốn v​ay xã Nhân Bình

Tính đến ngày 16/11/2023, PGD NHCSXH huyện đã giải ngân được 11/37 tỷ đồng vốn tăng trưởng. PGD NHCSXH huyện sẽ phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn tăng trưởng xong trước ngày 26/12/2023, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, đảm bảo nguồn vốn phát huy tối đa hiệu quả góp phần phục hồi, phát triển kinh tế trên địa bàn.