Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Lý Nhân tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng năm 2019

Tin xã, thị trấn  
Huyện Lý Nhân tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng năm 2019
Sáng 3/1/2020, UBND huyện Lý Nhân tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động và ký kết phong trào thi đua năm 2020.

Năm 2019, phong trào thi đua của huyện Lý Nhân được phát động, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó tạo khí thế sôi nổi, động viên các tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 47,25 triệu đồng/người/năm, thu từ kinh tế trên địa bàn vượt mức tỉnh giao. Lĩnh vực hoạt động văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng địa phương được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" tiếp tục được quan tâm và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

ly_nhan_tong_ket-11_48_43_427.jpg

Trao danh hiệu Tập thể  Lao động xuất sắc của UBND tỉnh cho các tập thể.

Năm 2020 huyện Lý Nhân đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước với những nội dung và biện pháp cụ thể, thiết thực. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm (2015- 2020) của huyện, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam lần thứ XI và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo việc khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất.

Kết thúc hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Ngụy Thị Tuyết Lan - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. 4 tập thể nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, 9 đơn vị được trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 6 cá nhân được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua và 1 tập thể nhận Bằng khen. UBND huyện cũng đã công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiến tiến cho 58 tập thể, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 51 cá nhân, danh hiệu Lao động tiên tiến cho 175 cá nhân, trao tặng Giấy khen cho 81 tập thể và 57 cá nhân.


Báo Hà Nam