Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thu nộp phí phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện

Thông báo  
Kế hoạch thu nộp phí phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện
ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC ĐÓNG GÓP
1. Các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn huyện
Mức đóng góp bắt buộc từ các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài
trên địa bàn một năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài
chính lập ngày 31 tháng 12 hàng năm của tổ chức báo cáo cơ quan Thuế. Mức đóng tối thiểu 500.000 đồng
(Năm trăm nghìn đồng), tối đa 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức.
2. Đối với công dân
Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp hàng năm như sau:
- Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và Hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở huyện, ở xã, thị trấn và lực lượng vũ trang đóng một phần hai của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng.
- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp đóng một phần hai của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động. Người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp chỉ phải đóng 01 lần theo 01 hợp đồng lao động có thời gian dài nhất.
- Người lao động khác trên địa bàn đóng góp 10.000 đồng/người/năm.
3. Các đối tượng miễn giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ
3.1. Đối tượng được miễn đóng góp
a) Đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020.
b) Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.
c) Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang đang hưởng phụ cấp sinh hoạt phí.
d) Sinh viên, học sinh đang theo học tập trung, dài hạn tại các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề.
đ) Người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mắc bệnh tâm thần có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên.
e) Người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 6 tháng trong 1 năm trở lên.
g) Phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.
h) Thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo; thành viên
hộ gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn.

i) Hợp tác xã không có nguồn thu.
k) Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn trong năm bị thiệt hại do thiên tai gây ra về tài sản, nhà xưởng, thiết bị khi phải tu sửa, mua sắm với giá trị lớn hơn hai phần vạn
(0,02%) tổng giá trị tài sản của tổ chức hoặc phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 05 ngày liên tục trở lên có xác nhận của Ủy ban nhân dân huyện hoặc được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.
3.2. Đối tượng được giảm, tạm hoãn đóng góp
Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì được xem xét giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ. Mức giảm đóng góp Quỹ tương ứng mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do cơ quan Thuế công bố hàng năm