Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận của BTV Huyện ủy tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU của Huyện ủy về phát triển đô thị Vĩnh Trụ

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kết luận của BTV Huyện ủy tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU của Huyện ủy về phát triển đô thị Vĩnh Trụ
Ngày 08/3/2019, Huyện ủy Lý Nhân tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU của Huyện ủy “về xây dựng, quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của thị trấn Vĩnh Trụ đến năm 2015” (viết tắt là Nghị quyết 13). Sau khi nghe Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU của Huyện ủy; ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu; đồng chí Trần Văn Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện có ý kiến kết luận như sau:

I- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 13

          Sau khi Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 13-NQ/HU, ngày 12/8/2009; Thường trực Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện việc xây dựng, quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thị trấn Vĩnh Trụ mở rộng và đạt được một số kết quả tích cực. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Trụ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 321/QĐ-UBND, ngày 20/01/2012 “phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân"; ngày 12/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1672/QĐ-UBND “phê duyệt đề cương, nhiệm vụ Chương trình phát triển đô thị Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2030". Chỉ đạo xã Đồng Lý thực hiện có tốt công tác quản lý quy hoạch; việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới bám sát vào các nội dung trong quy hoạch. Trong những năm qua, huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, góp phần thay đổi cảnh quan đô thị, tạo tiền đề phát triển T.T Vĩnh Trụ thành đô thị loại IV trong những năm tới.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch T.T Vĩnh Trụ mở rộng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm so với kế hoạch. Tình trạng lấn chiếm đất đai, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè còn diễn ra tương đối phức tạp. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị còn hạn chế; việc quy 2 hoạch nghĩa trang chưa được thực hiện nghiêm túc. Tình trạng ô nhiễm làng nghề trong khu dân cư chưa được xử lý... Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế nêu trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền thị trấn có lúc chưa chủ động, chưa quyết liệt, thiếu tích cực. Trình độ, năng lực, khả năng tham mưu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ ở địa phương còn nhiều hạn chế. Các cơ quan chuyên môn chưa bám sát cơ sở, còn buông lỏng quản lý, nhất là trong quản lý trật tự đô thị, quản lý quy hoạch... Công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết giữa các cấp, các ngành có lúc, có việc còn hạn chế.

          II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

          1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của thị trấn Vĩnh Trụ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương trong việc thực hiện cũng như giám sát việc thực hiện các quy định của tỉnh, của huyện về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển đô thị.

          2. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tập trung vào một số nhiệm vụ sau: - Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lập Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Vĩnh Trụ. - Lập quy hoạch, triển khai xây dựng một số dự án đô thị theo kế hoạch góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói chung, của thị trấn Vĩnh Trụ nói riêng. - Lập quy hoạch, triển khai xây dựng Khu dân cư kết hợp điểm du lịch làng nghề giới thiệu sản phẩm làng nghề mộc tại xã Đồng Lý - Nhân Khang với mục đích vừa giới thiệu sản phẩm làng nghề, thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề tại khu dân cư. - Lập quy hoạch xây dựng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ dọc đường cứu hộ cứu nạn để quản lý quỹ đất, đồng thời xây dựng công trình để tiêu thoát nước đồng bộ. - Xem xét một số vị trí đất tại thị trấn Vĩnh Trụ và xã Đồng Lý để lập quy hoạch phát triển đô thị. Yêu cầu thị trấn Vĩnh Trụ, xã Đồng Lý quản lý tốt quy hoạch ở những điểm đấu nối, vị trí cống thoát nước dọc các đường giao thông, quốc lộ 38B, ĐT.491; kiên quyết không để tình trạng người dân xây dựng nhà ở, công trình trái phép trên vị trí quy hoạch.

           3. Bên cạnh công tác quy hoạch, cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, trọng tâm là: 3 - Hoàn thiện các dự án cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng thị trấn như: Bến xe trung tâm, hệ thống điện chiếu sáng ở các tuyến đường chính, hệ thống thoát nước đô thị và trong khu dân cư, hè phố... - Tuyên truyền, vận động, yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp và các hộ gia đình thực hiện cải tạo, chỉnh trang trụ sở làm việc, nhà ở theo quy hoạch, đảm bảo mỹ quan đô thị; đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn lập kế hoạch, phương án cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trụ sở, nơi sản xuất, kinh doanh đảm bảo quy hoạch phát triển đô thị Vĩnh Trụ và cảnh quan đô thị. 3. Chỉ đạo từng bước thực hiện các dự án theo quy hoạch chung mở rộng thị trấn Vĩnh Trụ: Tuyến đường đôi trung tâm kết nối từ đường bờ sông Châu Giang với Khu Trung tâm hành chính mới của huyện; tuyến đường từ Trạm Y tế Vĩnh Trụ với đường bờ sông Châu Giang (đường ĐH.06)...

          4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu gom rác, vệ sinh môi trường; quản lý tốt các đội thu gom rác thải tại địa phương.

          5. Quản lý tốt các khu nghĩa trang; thực hiện việc đóng cửa nghĩa trang theo đúng quy định đối với những khu nghĩa trang không nằm trong quy hoạch hoặc đã hết diện tích sử dụng. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc chôn cất tại nghĩa trang theo quy định.

          6. Chỉ đạo khẩn trương đặt tên ngõ phố, số nhà ở các khu đô thị mới đảm bảo việc liên hệ và giao dịch của các hộ dân.

          7. UBND huyện từng bước lập dự án đầu tư xây dựng cơ bản, chỉnh trang, phát triển các khu đô thị báo cáo UBND tỉnh. Chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu lập Tờ trình đề nghị sáp nhập các xã và mở rộng T.T Vĩnh Trụ theo Quyết định số 321/QĐ-UBND, ngày 20/01/2012 của UBND tỉnh để báo cáo các ngành chức năng của tỉnh.

          Trên đây là Kết luận của Ban Thường vụ Thường vụ Huyện ủy tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU của Huyện ủy về phát triển đô thị Vĩnh Trụ. Yêu cầu UBND huyện, các phòng, ban chức năng của huyện có liên quan; đảng ủy, UBND thị trấn Vĩnh Trụ, xã Đồng Lý nghiêm túc thực hiện./