Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả điểm phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân

Tin tức, sự kiện  
Kết quả điểm phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân
Căn cứ kết quả điểm trả lời phỏng vấn của người dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân, thông báo như sau:
TTHọ và tênMã đềCâu 1Câu 2Tổng điểm

CB

PV1

CB

PV2

Điểm TBC

CB

PV1

CB

PV2

Điểm TBCBằng sốBằng chữ
IPHÓNG VIÊN HẠNG III  (ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
01Nguyễn Thị Quỳnh 01585858282727,585,5Tám mươi lăm phẩy năm điểm
02Phạm Thùy Trang 03565857181918,575,5Bảy mươi lăm phẩy năm điểm
IIBIÊN TẬP VIÊN HẠNG III (ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN) ​ ​ ​ ​
​ ​
01Từ Văn Vương 0263636328302992Chín mươi hai điểm chẵn
IIIPHÁT THANH VIÊN HẠNG III (ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
01Phạm Thị Hường 01565756,528282884,5Tám mươi tư phẩy năm điểm
02Trần Văn Thoan 02646665272827,592,5Chín mươi hai phẩy năm điểm
IVÂM THANH VIÊN HẠNG III (ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
01Nguyễn Ngọc Vân Sơn 0257595824242482Tám mươi hai điểm chẵn
VKỸ SƯ HẠNG III (TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO HUYỆN) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
01Trần Xuân Thanh 0266666629292995Chín mươi lăm điểm chẵn
VIHƯỚNG DẪN VIÊN VĂN HÓA HẠNG III (VỊ TRÍ DI TÍCH - BẢO TÀNG - DU LỊCH THUỘC TRUNG TÂM VH - TT HUYỆN) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
01Trương Thị Hồng Ngát 0264666528262792Chín mươi hai điểm chẵn
VIIHƯỚNG DẪN VIÊN VĂN HÓA HẠNG III (VỊ TRÍ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT THUỘC TRUNG TÂM VH - TT HUYỆN) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
01Đỗ Thị Ngân 02605859272626,585,5Tám mươi lăm phẩy năm điểm
VIIIHUẤN LUYỆN VIÊN HẠNG III (TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO HUYỆN) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
01Nguyễn Văn Luân 02626161,527272788,5Tám mươi tám phẩy năm điểm
IXGIÁO VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THỰC HÀNH HẠNG III (TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
01Trần Thị Phương Lựu 0166646529272893Chín mươi ba điểm chẵn
XCHẨN ĐOÁN VIÊN BỆNH ĐỘNG VẬT HẠNG III  (TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
01Mai Thế Hùng 01565555,529292984,5Tám mươi tư phẩy năm điểm
02Lê Thị Hải Thương 0225232415131438Ba mươi tám điểm chẵn
XIBẢO VỆ VIÊN BẢO VỆ THỰC VẬT HẠNG III (TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
01Trần Thúy Vượng 02576058,5262525,584Tám mươi tư điểm chẵn
XIIKHUYẾN NÔNG VIÊN HẠNG III (TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
01Đỗ Văn Lâm 01586059272626,585,5Tám mươi lăm phẩy năm điểm
XIIICHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH, KẾ HOẠCH, TỔNG HỢP (ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
01Đào Thị Tuyết Mai 03596059,5252625,585Tám mươi lăm điểm chẵn
02Lã Ngụy Mai Phương 0260606026262686Tám mươi sáu điểm chẵn
XIVCHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP (TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO HUYỆN VÀ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
01Lê Quang Anh 0355555521212176Bảy mươi sáu điểm chẵn
02Cao Việt Hải 02606261262525,586,5Tám mươi sáu phẩy năm điểm
XVKẾ TOÁN VIÊN (TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO HUYỆN) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
01Trần Thanh Giang 01606160,525252585,5Tám mươi lăm phẩy năm điểm
XVI​CHUYÊN VIÊN (HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
01Lương Thị Hương 02606060252625,585,5Tám mươi lăm phẩy năm điểm

Phòng Nội vụ