Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khen thưởng phong trào thi đua năm học 2020-2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Khen thưởng phong trào thi đua năm học 2020-2021
Tặng giấy khen cho 17 tập thể, 197 các nhân, công nhận 52 tập thể đạt hanh hiệu thể thể lao động tiên tiến; 215 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 1530 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến đã có nhiều thành tích trong năm học 2020-2021.

Quyết định khen thưởng năm học 2020-2021.pdf