Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Liên đoàn lao động huyện Lý Nhân phát gạo hỗ trợ đoàn viên, công nhân viên chức lao động khó khăn do ảnh hưởng của dị...

Tin tức, sự kiện  
Liên đoàn lao động huyện Lý Nhân phát gạo hỗ trợ đoàn viên, công nhân viên chức lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19.
Liên đoàn lao động huyện Lý Nhân tổ chức chương trình phát gạo hỗ trợ đoàn viên, công nhân viên chức lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19.
Tại chương trình Liên đoàn lao động huyện Lý Nhân đã trao hỗ trợ gạo cho 153 đoàn viên, công nhân viên chức lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 của Công ty May Lý Nhân, Công ty nhựa Lý Nhân, Công ty TNHH Wide Ball, Công ty đầu tư và dịch vụ Lan Chi và công đoàn viên của ngành Giáo dục, mỗi xuất là 5 kg gạo vởi tổng số 765kg gạo. Đây là hoạt động có ý nghĩa, động viên kịp thời người lao động trong thời điểm tác động của dịch bệnh COVID – 19 và nhân dịp Tháng Công nhân năm 2020. Đồng thời góp phần giúp đoàn viên công đoàn từng bước khắc phục mọi khó khăn, vươn lên phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và tiếp tục khẳng định các cấp công đoàn trong huyện luôn tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần góp phần giảm bớt khó khăn của đoàn viên và người lao động.​