Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lý Nhân: Chi nhánh phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Lý Nhân tổ chức đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Tin tức, sự kiện  
Lý Nhân: Chi nhánh phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Lý Nhân tổ chức đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2023.
Chi bộ phòng giao dịch NHCSXH huyện Lý Nhân tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2023.

​Nhiệm kỳ 2018 - 2020, chi bộ phòng giao dịch NHCSXH huyện Lý Nhân đã phát huy trí tuệ tập thể, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể chính trị tập trung tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng , chính sách pháp luật của nhà nước, các sự kiện trọng đại của đất nước , của tỉnh, địa phương  gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng ,đạo đức HCM. Thực hiện nghị quyết TW4 khóa  XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, đã góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến'', “ tự chuyển hoá"  trong nội bộ. Nhiệm kỳ qua chi bộ đã được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

chi nhanh ngan hang chinh sach xa hoi huyen ly nhan to chuc dai hoi lan thu 4 nhiem ki 2020 - 2023.mpg_snapshot_02.10_[2020.03.10_11.33.57].jpg

Đồng chí Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh chúc mừng

Cùng với công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng được coi trọng. Hiện tại phòng giao dịch đang thực hiện 9 chương trình tín dụng, với tổng dư nợ trên 420 tỷ đồng, giúp hơn 4.327 lượt hộ vay thoát nghèo, tạo việc làm cho 380 lao động, xây mới, sửa chữa cải tạo gần 5600công trình NSVSMT khu vực nông thôn …Với những kết quả trên đơn vị đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 2,87% theo tiêu chí mới.

chi nhanh ngan hang chinh sach xa hoi huyen ly nhan to chuc dai hoi lan thu 4 nhiem ki 2020 - 2023.mpg_snapshot_01.44_[2020.03.10_11.33.22].jpg

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu

Nhiệm kỳ 2020 - 2023, phòng giao dịch NHCSXH huyện Lý Nhân đề ra các mục tiêu phấn đấu chủ yếu: Tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong lãnh đạo chuyên môn đảm bảo tăng trưởng dư nợ theo chỉ tiêu cấp trên giao. Duy trì tốt các điểm giao dịch tại UBND các xã, thị trấn và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Đại hội đã bầu chi ủy chi bộ, bầu bí thư, phó bí thư chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2023.