Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lý Nhân: Chủ động phòng, chống lụt bão

Tin tức, sự kiện  
Lý Nhân: Chủ động phòng, chống lụt bão
Để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ gây ra”, huyện Lý Nhân đã xây dựng kế hoạch phòng, chống lụt bão nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do bão, lụt gây ra, đảm bảo an toàn cho các công trình, sản xuất và đời sống nhân dân.

         Từ những kinh nghiệm rút ra qua các năm, cũng như căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương và dự báo những diễn biến của tình hình thời tiết năm nay, huyện Lý Nhân đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống lụt bão năm 2021; Phương án ứng cứu đê, bối; Phương án chống úng, Phương án sơ tán dân, Phương án hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ, chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả. Trong đó tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống lụt bão trong đông đảo nhân dân, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ huy, các phòng, ban chuyên môn sát với tình hình thực tế của đơn vị. Huyện Lý Nhân đã tiến hành khảo sát đánh giá chất lượng hệ thống công trình, các khu vực trọng điểm trước mùa mưa bão từ đó xây dựng kế hoạch phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với đặc thù của mỗi địa phương. Với tinh thần chủ động, huyện Lý Nhân đang nỗ lực chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân chủ động thực hiện tốt phương án phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

​​