Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lý Nhân chủ động sử dụng tiết kiệm điện nước, ứng phó với tình tình trạng hạn hán

Tin tức, sự kiện  
Lý Nhân chủ động sử dụng tiết kiệm điện nước, ứng phó với tình tình trạng hạn hán
Nhằm tập trung tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và Nhân dân để thay đổi nhận thức, chủ động sử dụng tiết kiệm điện nước, ứng phó với tình tình trạng hạn hán, thiếu nước có thể thường xuyên xảy ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 601/CĐ-TTg ngày 21/5/2020 về tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên. Sở Thông tin và truyền thông vừa ban hành văn bản đề nghị các địa phương tuyên truyền tăng cường sử dụng tiết kiệm điện, nước; tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên trên hệ thống thông tin cơ sở. Theo đó, các Đài Truyền thanh cấp huyện, thành phố, thị xã và cấp xã tập trung tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở về Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-225; tuyên truyền tiếp tục Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và Công điện hỏa tốc số 601/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp trữ nước, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước triệt để để chống thất thoát, lãng phí nước; tuyên truyền hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm tưới tiên tiến, hướng dẫn kỹ thuật thâm canh lúa sử dụng tiết kiệm nước để đối phó với tình trạng nắng nóng và khô hạn kéo dài.Tuyên truyền ý thức sử dụng tiết kiệm điện, đặc biệt trong các tháng mùa khô; phổ biến đến các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở; nhất là việc thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình; thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ; thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất./.
Đài truyền thanh