Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lý Nhân: Đại Hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh xã Đức Lý lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027

Tin tức, sự kiện  
Lý Nhân: Đại Hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh xã Đức Lý lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027
Hội Cựu Chiến binh xã Đức Lý, huyện Lý Nhân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây cũng là xã được chọn để tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở của huyện.
Nhiệm kỳ qua, Hội cựu chiến binh xã Đức Lý, huyện Lý Nhân đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào “Cựu Chiến binh chung tay xây dựng Nông thôn mới" được cán bộ hội viên gương mẫu thực hiện và tích cực tham gia đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần. Các hoạt động nghĩa tình đồng đội được quan tâm thực hiện. Công tác đền ơn đáp nghĩa được chú trọng thực hiện. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh được đẩy mạnh. Công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ được phối hợp thực hiện tốt. 5 năm liền Hội Cựu Chiến binh xã đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh; hội viên gương mẫu đạt 98,5%. Trên cơ sở tổng kết những thành tựu đã đạt được và phân tích, làm rõ những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã đề ra 6 nhiệm vụ tổng quát và 9 chỉ tiêu chủ yếu nhằm phấn đấu trong nhiệm kỳ tới 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 80% trở lên đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc và trên 98,5% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái xây dựng tổ chức hội vững mạnh; bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, tích cực giúp nhau giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên, phấn đấu hết nhiệm kỳ tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2% theo tiêu chí mới, tỷ lệ hộ khá, giàu đạt 78% trở lên. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu các đại biểu chính thức tham dự Đại hội Cựu chiến binh huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra trong thời gian tới.