Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lý Nhân đẩy mạnh thu gom, xử lý rác thải

Tin tức, sự kiện  
Lý Nhân đẩy mạnh thu gom, xử lý rác thải
Bên cạnh tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, huyện Lý Nhân đặc biệt chú trọng đến công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Qua đó, góp phần tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp, từng bước hoàn thiện tiêu chí về môi trường trong lộ trình xây dựng nông thôn mới.
          Toàn huyện Lý Nhân hiện có 30 bể trung chuyển rác thải đang được đưa vào sử dụng. Để công tác thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình đến bể trung chuyển hiệu quả, Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân đã chỉ đạo các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, chỉ đạo thành lập các tổ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn các thôn. Tính đến thời điểm hiện tại, 100% các xã, thị trấn của huyện đã có tổ thu gom rác thải với tổng số 176 tổ và 513 thành viên. Các tổ thu gom rác thải đã đi vào hoạt động hiệu quả, tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn huyện đạt trên 95% tổng lượng rác thải trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, khối lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện được bốc xúc, vận chuyển đi xử lý đạt gần 7.000 tấn. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân huyện đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường ETC về việc thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý rác thải có nguy cơ chứa Covid - 19 và rác thải nguy hại không lây nhiễm trên địa bàn huyện tại khu cách ly y tế của một số thôn của các xã có dịch và 2 khu cách ly tập trung của huyện. Lượng rác thải được thu gom đến nay đạt gần 4 tấn. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân cũng chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương di chuyển một số bể trung chuyển rác không phù hợp hoặc cải tạo đường vào các bể rác để thuận tiện cho việc đổ và lấy rác.​