Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lý Nhân: Đối thoại trực tiếp với các hộ dân có đất liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Khu công nghi...

Tin tức, sự kiện  
Lý Nhân: Đối thoại trực tiếp với các hộ dân có đất liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Thái Hà.
UBND huyện Lý Nhân vừa tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân của xã Bắc Lý có đất liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thái Hà.

Giai đoạn 1 của Dự án thực hiện giải phóng mặt bằng 100 ha đất nông nghiệp thuộc địa bàn các Trần Hưng Đạo, Chân Lý và Bắc Lý. Sau một thời gian thực hiện quy trình các bước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật và các quyết định của UBND tỉnh, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và đa số nhân dân các xã đều đồng tình ủng hộ việc triển khai thực hiện dự án. Bên cạnh đó vẫn còn 25 ha đất canh tác của 185 hộ dân thuộc thôn Chương Lương 1 và Chương Lương 2, xã Bắc Lý chưa được bàn giao do người dân chưa đồng tình với đơn giá bồi thường.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo UBND huyện Lý Nhân đã trực tiếp lắng nghe các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân có đất bị thu hồi liên quan đến một số nội dung như: mức giá bồi thường, diện tích đất thu hồi cũng như mong muốn được trích lại 30% diện tích đất của các hộ dân để tiếp tục canh tác…. Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn và dân chủ, lãnh đạo UBND huyện đã tiếp thu ý kiến của các hộ dân; công khai đối thoại và giải thích rõ về các quy định của Nhà nước trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và chính sách hỗ trợ của nhà nước khi có quyết định thu hồi đất. Theo đó, vấn đề liên quan đến mức giá bồi thường đất đã được UBND tỉnh quyết định. Các chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất được niêm yết công khai tại nhà văn hóa các thôn, UBND các xã và hệ thống loa truyền thanh. Ngoài ra, UBND huyện Lý Nhân cũng chỉ đạo UBND xã Bắc Lý thực hiện cấp đổi đất cho các hộ dân có nhu cầu canh tác dựa trên quỹ đất của xã.

Việc đối thoại trực tiếp nhằm giúp các hộ dân có đất trong phạm vi dự án hiểu rõ các quy định của Nhà nước trong công tác thu hồi đất. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, người dân phối hợp và ủng hộ chính quyền sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai theo đúng kế hoạch, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, xây dựng huyện Lý Nhân ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.​