Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lý Nhân: Hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin tức, sự kiện  
Lý Nhân: Hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lý Nhân tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị đã thông qua báo cáo về tình hình kết quả lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử HĐND huyện, đồng thời thảo luận lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thống nhất với báo cáo của MTTQ huyện về tình hình, kết quả lấy ý kiến về sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các ý kiến tại hội nghị đã đánh giá cao về trình độ năng lực những người được giới thiệu  ứng cử, nhất trí về cơ cấu, thành phần dự kiến đưa vào danh sách chính thức ứng cử HĐND huyện đảm bảo tính tiêu biểu đại diện cho các ban ngành, cơ quan tổ chức đơn vị địa phương.

Với tinh thần dân chủ khẩn trương hội nghị cũng đã nhất trí về cơ cấu, thành phần để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm 56 vị đảm bảo các tỷ lệ về nữ, trẻ tuổi, người ngoài đảng…theo quy định. Như vậy so với hội nghị hiệp thương lần thứ hai, hội nghị hiệp thương lần thứ ba của huyện lý Nhân đã giảm 13 người.​​​