Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lý Nhân: Hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021

Tin tức, sự kiện  
Lý Nhân: Hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021
Huyện Lý Nhân hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021.
Năm 2021, huyện Lý Nhân có 5 xã tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ gồm: Bắc Lý, Trần Hưng Đạo, Nhân Thịnh, Nhân Khang và Chân Lý với nội dung diễn tập chia thành 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ. Riêng xã Trần Hưng Đạo có thêm nội dung diễn tập phòng, chống dịch Covid-19. Do làm tốt công tác chuẩn bị, các đơn vị tham gia diễn tập đã tổ chức thành công diễn tập, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và phương tiện tham gia diễn tập. Trong diễn tập vận hành cơ chế đã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong tác chiến phòng thủ, vận dụng linh hoạt các nội dung, tình huống. 
4_9.png
Phần thực hành chiến đấu phòng thủ thực hiện tốt với các tình huống giả định: thực hành vây ép, đánh địch đổ bộ đường không xuống địa bàn; đánh địch tiến công vào địa bàn; đánh địch đột nhập một phần địa bàn; thực hành đánh bắt khủng bố, giải thoát con tin, ổn định tình hình an ninh trật tự; xử lý tình huống khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Thông qua đợt diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền địa phương trong các trạng thái về quốc phòng, an ninh; vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu giữa các lực lượng trong chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ, góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân tại địa phương.