Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lý Nhân: Hội nghị triển khai quy chế phối hợp đảm bảo An ninh trật tự tại khu vực giáp ranh.

Tin tức, sự kiện  
Lý Nhân: Hội nghị triển khai quy chế phối hợp đảm bảo An ninh trật tự tại khu vực giáp ranh.
Công xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân vừa tổ chức Hội nghị triển khai quy chế phối hợp đảm bảo An ninh trật tự tại khu vực giáp ranh giữa xã Nhân Chính huyện Lý Nhân và xã Ngọc Lũ, xã Hưng Công huyện Bình Lục.

Trong những năm qua, tuy chưa có quy chế phối hợp nhưng lực lượng Công an xã Nhân Chính huyện Lý Nhân và Công an xã Ngọc Lũ, xã Hưng Công huyện Bình Lục đã chủ động triển khai thực hiện tốt các nội dung phối hợp đảm bảo An ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, thông báo kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh. Thường xuyên trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động, di biến động của các loại đối tượng. Việc quản lý nhân, hộ khẩu, quản lý tạm trú tạm vắng, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự được phối hợp thực hiện có hiệu quả. Công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh được duy trì thường xuyên. Từ năm 2019 đến nay, lực lượng Công an 3 xã đã phối hợp điều tra, giải quyết 6 vụ vi phạm pháp luật xảy ra tại địa bàn giáp ranh, trong đó khởi tố 4 vụ với 5 đối tượng, xử lý hành chính 2 vụ với 3 đối tượng. Phối hợp tổ chức 36 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 Việc ký kết quy chế phối hợp đảm bảo An ninh trật tự tại khu vực giáp ranh là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường trách nhiệm, phát huy hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh. Tạo mọi điều kiện cho lực lượng Công an 3 xã hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, gắn bó chặt chẽ giữa các đơn vị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. ​