Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lý Nhân: Hội nông dân xã Nhân Chính phát động hội viên nông dân ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Tin tức, sự kiện  
Lý Nhân: Hội nông dân xã Nhân Chính phát động hội viên nông dân ra quân tổng vệ sinh môi trường.
Hội nông dân xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân vừa tổ chức phát động hội viên nông dân ra quân tổng vệ sinh môi trường. Đây là đơn vị được Hội nông dân huyện chọn tổ chức lễ phát động điểm cấp cơ sở.

Xác định công tác vệ sinh môi trường là nhiệm vụ xuyên suốt và trọng tâm trong phong trào “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới", những năm qua Hội nông dân xã Nhân Chính đã tích cực vận động hội viên nông dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức các buổi thu gom, xử lý rác thải trong toàn xã; tích cực vận động hội viên nông dân đào hố rác thải tại nhà, phân loại rác ngay tại gia đình để hạn chế lượng rác thải đưa về bể trung chuyển. Tổ chức các buổi dọn dẹp lòng kênh, mương máng, khơi thông dòng chảy. Thường xuyên bổ sung, trồng mới và chăm sóc các tuyến đường hoa tự quản. Trong năm 2020 vừa qua, Hội nông dân xã đã tổ chức được 5 buổi lao động tập thể tổng vệ sinh môi trường, thu hút trên 70 ngày công lao động; trồng mới 1 tuyến đường hoa với chiều dài 600m.

Ngay sau lễ phát động, hội viên nông dân xã đã ra quân dọn dẹp; phát quang bụi rậm; tổng vệ sinh môi trường tại các tuyến đường thôn, liên thôn và chăm sóc các tuyến đường hoa. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Đồng thời hoàn thiện và nâng cao hơn nữa tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới là nông thôn mới kiểu mẫu của xã Nhân Chính.